sociālā uzņēmējdarbība
par mums
mūsu tikls
akselerators
emuārs
en
ru
program
mūsu sociālās uzņēmējdarbības akseleratora programma ir paredzēta, lai sniegtu praktisku vērtību mūsu dalībniekiem, kā arī vēlāk kopienām, kuras viņi pārstāv. Tā ir veidota, lai pavadītu dalībniekus viņu ceļā no idejas uz ilgtspējīgu biznesa plānu, un veicinātu viņu izpratni par biznesu kā arī personīgo izaugsmi.
Tikai biznesa profesionāļi, kuriem ir pierādīti panākumi savā jomā, sasniedzot ilgtspējīgus rezultātus, atrod ceļu uz "NewDoor" ekspertu un mācībspēku komandu. Tas būtiski ietekmē apgūstamo priekšmetu pasniegšanu un to, kāds ir programmas rezultāts attiecībā uz reālajā dzīvē izmantojamām zināšanām un prasmēm.

Jau no pašas programmas sākuma katram projektam tiek piesaistīts mentors, dažreiz pat vairāk kā viens, lai vadītu un palīdzētu visā biznesa attīstības procesa gaitā. Visi mentori ir augsti vērtēti uzņēmēji, biznesa profesionāļi vai savas jomas speciālisti.
Programma sastāv no 4 moduļiem, katrs 2 pilnas dienas. Moduļi tiek izkliedēti 1 - 2 mēnešu periodā, lai starplaikā varētu veikt intensīvu individuālo darbu.
šādi darbojas mūsu sociālās uzņēmējdarbības akseleratora kurss:
precīzu definīciju par konkrēto produkta vai pakalpojuma un pašu biznesa modeli

skaidru pārdošanas un mārketinga plānu

investoriem paredzētu gatavu biznesa plānu

detalizēts rīcības plānu 1 gadam un darbības plāna perspektīvu 3 gadiem
Moduļi ir paredzēti konkrētiem biznesa procesiem, un tie ir veidoti tā, lai atspoguļotu biznesa attīstības loģiku.
Pēc katra moduļa seko mājasdarbu uzdevumi. Šie uzdevumi ir obligāti, un ir kritiska mācību sastāvdaļa. Mājasdarbi starp moduļiem tiek veikts projekta komandās, tuvā mentoru uzraudzībā.
programmas noslēgumā, "New Door" akseleratora absolventi iegūst:
absolventi
Renewed Look
Olesja Soboļevska
Kaspars Čabs and Baiba Sondore
Silvija Ābele, Laima Mežīte and Zane Šmite
Sociālais uzņēmums ar mērķi izveidot bērnudārzu, kas nodrošina alternatīvu pieeju izglītībai un individualizētu uztura programmu saskaņā ar GAPS vadlīnijām.
Nelli Skadiņa
Robotikas skola, kas organizē robotikas nodarbības pirmsskolas un agrīnā skolas vecuma bērniem.
Projekta mērķis ir radīt unikālu dizaina lietas un piešķirt tām otro dzīvi, kā arī nodrošināt darbu māmiņām pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.
Hospis (medicīnas un sociālā iestāde), kura uzdevums ir nodrošināt neizārstējamu pacientu cienīgu dzīves kvalitāti, kā arī garīgo un psiholoģisko atbalstu viņu ģimenēm.
'18
Rūta Šenkevica
Social enterprise that gives an opportunity for everyone to experience the process of bread making through bread baking therapy classes.
Natalija Jermolajeva
Social enterprise that produces original clothes designs and stands as an example of how serious health problems and circumstances are not the barrier for full life and self-owned business.
Vizitor
Santa Klodāne and Ilze Vaičule-Freimane
Semyon Moroshek
Tatjana Beckermeistere
Projekta mērķis ir izveidot kulinārijas meistarklases, kuras organizētu cilvēki pensijas vecumā, kā arī cilvēki ar invaliditāti.
Rūta Šenkevica
Sociālais uzņēmums, kura mērķis ir izveidot sporta zāļu tīklu, kurā notiks bezmaksas nodarbības bērniem no bērnu namiem un internātiem.
Projekta mērķis ir radīt iekļaujošāku vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzlabojot efektivitāti un radot labāku lietotāju pieredzi lielu un sarežģītu ēku apmeklētājiem.
Sociālais uzņēmums, kas dod iespēju ikvienam izjust maizes gatavošanas procesu, izmantojot maizes cepšanas terapijas nodarbības.
Iveta Sproģe
Juris Dilba
Nadine Millere un Inese Tone
Sociālais uzņēmums ar mērķi veicināt jauniešu un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un sociālo integrāciju.
Natalija Jermolajeva
NVO, kas nacionālā un starptautiskā līmenī darbojas jau 17 gadus un sniedz atbalsta pakalpojumus sievietēm - vardarbības un cilvēku tirdzniecības upurēm.
Sociālais uzņēmums, kas Cēsu reģionā piedāvā dažādus sociālā atbalsta un pavadoņa palīgu pakalpojumus.
Sociālais uzņēmums, kas ražo oriģināla dizaina apģērbu un ir kā piemērs tam, ka nopietnas veselības problēmas un apstākļi nav šķērslis pilnvērtīgai dzīvei un paša radītam biznesam.
Nadine Millere un Inese Tone
'16
Līgatnes amatnieki
Dienas centrs "IeSPĒJA"
Olga Dogžina
Iveta Ašeniece un Ilva Cimdiņa
Oskars Kupčs and Ilona Koršunova
Sociālais uzņēmums, kas izstrādā un pārdod izturīgas zeķes, ražotas ar kompresijas tehnoloģiju, tiem, kas dod priekšroku aktīvam dzīvesveidam.
Baiba Blomniece
Projekta mērķis ir izveidot vietējo amatnieku kopienu Līgatnes novadā un palīdzēt izplatīt un popularizēt viņu darinātos izstrādājumus.
Projekta mērķis ir izveidot dienas centru, kas, izmantojot dažādas aktivitātes, saliedē un apvieno dažādas cilvēku grupas vietējā reģionā, tādējādi uzlabojot vietējo vidi laukos.
Valodas un intelektuālo prasmju attīstības platforma, kas nodrošina mērķtiecīgu attīstību bērniem ar mācīšanās grūtībām.
Ieva Raubiško
Small producer of authentic and delicious Middle Eastern food employing people with a refugee or alternative status in Latvia.
Aleksandrs Morozovs and Alīna Absļamova
Youth organization that brings together leaders and young people with an aim to assist the youth in finding their way to more community engagement.
Aleksandrs Faminskis and Jūlija Voroņina
Nataļija Dunko-Lazdiņa
Diana Mekša and Mārīte Tropa
Dienas atbalsta centrs bērniem un jauniešiem, kuri cieš no AST, ar mērķi radīt emocionāli drošu kopienu un vidi, kā arī sniegt atbalsta pakalpojumus.
Ieva Raubiško
Projekts paredz dizaina priekšmetu ražošanu, nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargātām riska grupām, piemēram, vientuļajām mātēm, invalīdiem, bezdarbniekiem pirms pensijas vecumā.
Nevalstiskās organizācijas BEZVESTS.LV projekts, kas rada identifikācijas aproces - risinājumu, kas ievērojami samazina personu pazušanas risku.
Autentisku un garšīgu Tuvo Austrumu ēdienu mazais ražotājs, kas savā komandā nodarbina cilvēkus ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā.
Atbalsta centrs "Namiņš"
Kompass
Dr. Norberts Snarskis
Valentin Andrejev and Jūlija Vasiljeva
Yuri Boichuk
Starptautisks projekts, kas nodrošina iespēju dāvanu apmaiņai starp cilvēkiem no visas pasaules.
Aleksandrs Morozovs and Alīna Absļamova
Karjeras atbalsta projekts, kas izstrādāts studentiem, lai palīdzētu viņiem orientēties profesionālajā pasaulē un apzināti izvēlēties savu nākotni.
Asociācija, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar dažādām (galvenokārt garīgajām) īpašajām vajadzībām integrācijas, socializācijas un nodarbinātības ziņā.
Jaunatnes organizācija, kas saved kopā vadītājus un jauniešus, ar mērķi palīdzēt jauniešiem atrast ceļu uz lielāku sabiedrības iesaisti.
Aprūpes laiks
Rolands Brikmanis
Olga Lezina
Karīna Falkenšteina and Anna Suhobokova
Projekta mērķis ir organizēt leļļu teātra nodarbības bērniem no bāreņu namiem Latvijā, tādējādi veicinot draudzīgas vides attīstību bērnu radošumam un emocionālajai izpausmei.
Margarita Pantjuhova
Projekta mērķis ir izstrādāt unikālu digitāli balstītu latviešu valodas mācīšanas kursu krievvalodīgajiem bērniem, lai veicinātu viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā jau no mazotnes.
Sociālais uzņēmums, kas piedāvā specializētus transporta un pavadošos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.
Projekta mērķis ir izveidot tīklu, kas cilvēkiem ar redzes traucējumiem dod iespēju iegūt masiera palīga kvalifikāciju.
Access Jewish Riga
MobiOpt / UA
Tikvateinu / RU
Yekaterina Pavelyeva
Mihail Tkach
Laurina Todesaite
Sociālais projekts, kas vada ebreju vēstures ekskursijas, meistarklases un degustācijas Lietuvā un Ukrainā, ar mērķi veicināt ebreju tūrismu un saglabāt kulināro mantojumu.
Ilya Rozman
Projekts organizē tirdzniecības komandas Ukrainas pilsētās ar lielāko bēgļu skaitu un vietējiem mazumtirgotājiem nodrošina "Cash&Carry" pakalpojumu.
Sociālais dienests, kas nodrošina nodarbinātības palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Sociālo mediju projekta mērķis ir izveidot vienotu komunikatīvo platformu ikvienai ebreju organizācijai, projektam, iniciatīvai, uzņēmumam vai privātpersonai Rīgā.
'15
YCON / UA
Krīzes centrs "Kopā"
Olesya Mihailova
Sergey Abbasov
Alexander Kuleshov
Projektu izstrādājusi labdarības organizācija 'Brīvība un vienotība', un tā mērķis ir risināt un uzlabot bēgļu situāciju Ukrainā.
Marija Kožarina
Uzņēmums nodrošina personas datu digitālu krātuvi, neatkarīgu tiešsaistes komunikāciju un viedierīču pārvaldības centru ar ērtu un uzticamu komunikācijas mijiedarbību.
Projekts ar mērķi sniegt pakalpojumus un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar dzīves turpināšanu (grūtniecība, neauglība, aborts).
Projekts realizē taktilās informācijas objektu izgatavošanu, lai nodrošinātu neredzīgo cilvēku sociālo integrāciju un nodrošinātu pieejamu vidi normālai ikdienas dzīvei.
Kibbutz Odessa / UA
Yolanta Vexler
Anna Kašina
Dmitry Bechutsky
Sociālais uzņēmums, kas nodrošina tiešsaistes atbalsta grupu cilvēkiem, kuri cieš no atkarībām.
Eva Vilkina and Olegs Zubkovs
Projekts, kas risina jautājumus saistītus ar izglītību, sociālo iekļaušanos un vērtību nodošanas no paaudzes paaudzē, veidojot stāstus un pasakas, kuru pamatā ir terapeitiskā metode.
Skolas mērķis ir izveidot profesionālu plašsaziņas līdzekļu kopienu Ukrainā, nodrošinot bezmaksas apmācības talantīgiem studentiem.
Kopiena, kas sniedz nodarbinātības pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
SOS / UA
Alexander Bobrovsky
Ināra Olena
Daiga Zipeva-Biumane
Kolektīvās dzīvošanas un darba lauku māja un kopiena kā rehabilitācijas centrs jauniešiem ar invaliditāti.
Jūlija Safonova
Ražošanas un integrētas darbnīcas, ar mērķi palīdzēt jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi integrēties darba tirgū.
Projekta mērķis ir organizēt ārstniecisko augu un ogu bioekstraktu ražošanu, lai aizstātu kaitīgas sintētiskas piedevas un palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgu biokopības attīstību Latvijā.
Informācijas un konsultāciju centrs studentiem, kura mērķis ir popularizēt Latviju kā starptautisku izglītības platformu un piesaistīt ārvalstu studentus.
Eko-centrs WINDA
Eko-centrs "Bille Uzkalni"
Mārtinš Krūklis
NVO, kas rūpējas par bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem, veicot dažādas kultūras, sociālās un integrācijas aktivitātes, kā arī nodrošinot darbu bijušajiem notiesātajiem.
Sociālais uzņēmums, kas nodarbina vecāka gadagājuma iedzīvotājus un izmanto tekstilizstrādājumu atkritumus dizaina paklāju radīšanai.
Kopienas centrs, kas nodrošina un attīsta teritoriju izglītības projektiem, kas saistīti ar zināšanām par vidi un veselīgu dzīvesveidu.
NVO, ar mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar celiakiju (glutēna nepanesamību), nodrošinot izglītību par to, kā ražot drošus produktus, kas nesatur glutēnu.
'14
Sociālais projekts ar mērķi veicināt pienācīgu izglītošanu par Holokaustu Latvijā, izmantojot mūsdienīgus informācijas pasniegšanas veidus un pieejas.
Uzņēmums, kas izstrādā jaunu un inovatīvu konceptu par vieglā svara velosipēds, kas izgatavots no oglekļa.
Bērnudārzs ar mērķi iemācīt bērniem saglabāt ebreju tradīcijas un izglītot viņus, lai sasniegtu viņu potenciālu.
Intelektuālā labsajūtas centra projekts ģimenēm, ar mērķi nodrošināt agrīnās bērnības izglītību un veidot ciešāku saziņu starp bērniem un vecākiem.
Izglītošana par holokaustu Latvijā