sociālā uzņēmējdarbība
par_mums
mūsu_tikls
akselerators
emuārs
pieteikties
aif
— ir starptautiska sociālo inovāciju platforma, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada dedzīgu profesionāļu komandas vadībā. Mūsu mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālos novatorus. Mēs ticam, ka panākumus mēra ne tikai pēc nopelnītās naudas summas, bet arī pēc veiktajām pārmaiņām mūsu sabiedrībā, kas ietekmē ikvienu no mums.
NGO
pieteikties
— lai uzzinātu vairāk par mums
mēs palīdzam jaun- uzņēmumumiem pārvērst savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, sniedzot tiem nepieciešamās zināšanas, vietējo un ārzemju mentoru atbalstu un iespējas konsultēties ar labākajiem attiecīgās jomas ekspertiem.
mēs izglītojam un konsultējam uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā.
mēs organizējam sociālās uzņēmējdarbības forumus un pieredzes apmaiņas programmas.
mūsu darbības jomas
121
vairāk nekā 100 padomdevēju, lektoru, mentoru un brīvprātīgo
absolventu projekti periodā no 2015. līdz 2023.g. (630 pieteikumi)
100
mūsu rezultāti līdz šim:
mūsu absolventi risina šādas sabiedrībai aktuālas problēmas:
cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība

bērnu centru un privāto mācību iestāžu bērniem ar īpašām vajadzībām attīstība

neredzīgu cilvēku sociālā integrācija

bēgļu sociālā integrācija

eko un ilgtspējīgs lauku tūrisms
gados vecu cilvēku nodarbinātība

atbalsts bērniem, kuri cieš no ast (autisma spektra traucējumi), un viņu ģimenēm

bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā

bērnu ar mācību traucējumiem attīstība

pārstrāde un videi draudzīga ražošana
mūs atbalsta
Initiator