sociālā uzņēmējdarbība
par_mums
mūsu_tikls
akselerators
emuārs
en
ru

Jaunumi


Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Šī Raiņa frāze tagad ļoti raksturo "NewDoor" notiekošās pārvērtības. Turpinot organizācijas stratēģiskās izaugsmes sesijas, 2022.g. 26.janvārī valdes locekles Diānas Perštein - Lapkisa, Marija Povilaite, Olga Kotova tikās ar starptautisko biznesa attīstības kouču no Lielbritānijas - Stīvu Savidesu. Pārmaiņas prasa laiku un tāpat ir ar labas stratēģijas izstrādi. Intensīvajā darbnīcā, kas ilga visu dienu, tika izmantotas inovatīvas uzņēmumu un organizāciju vadības taktikas un rīki.
Rezultātā valde izvirzīja jaunus izaugsmes uzdevumus:
 • attīstības un atpazīstamības veidošana starpvalstu līmenī,
 • jaunu produktu un programmu veidošana,
 • uzņēmējdarbības akseleratora programmas pielāgošana jaunām sabiedrības grupām mērķauditorijā,
 • sociāli atbildīgas uzņēmuma vadības kultūras ieviešana tradicionālajos biznesos un vēl, un vēl.
Lai gan mēs ejam cauri pārmaiņām, mūsu misija nemainās. "NewDoor" ir pirmais sociālās uzņēmējdarbības akselerators Baltijas valstīs un vienīgais, kas Latvijā būvē ceļu sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Ikgadējais akselerators palīdz risināt dažādas sabiedrības problēmas nodarbinātības, izglītības, mobilitātes, veselības, integrācijas u.c. jomās visiem Latvijas iedzīvotājiem dažadās vecuma grupās un ne tikai lielpilsētās, bet arī laukos. Palīdzība Labklājības ministrijai sociālā uzņēmuma likuma izstrādē un atjaunošanā kā arī darbs komisijā jaunu sociālo uzņēmumu statusu apstiprināšanai arī nekur nepazudīs.
Paldies Aktīvo Iedzīvotāju Fonds par atblastu eksperta Steve Savides piesaistē un organizācijas attīstības veicināšanu kopumā!
#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizenFund #EEAgrants #EEAgrantsLatviaKatra uzņēmuma dvēsele ir tā cilvēki, tāpēc nedaudz vē2021.g. 6.decembra pēcpusdienā NewDoor komandas dalībnieki tikās apmācībās pie starptautiskā biznesa kouča Stīva Savidesa. Stīvs dzīvo un darbojas Apvienotajā Karalistē, kur viņš ir vadījis globālo tehnoloģiju gigantu pārdošanas komandas vairāk nekā 25 gadus. Pēdējos 10 gadus viņš konsultē arī uzņēmumus par stresa pārvaldību, labklājību darba vietā, komandas darbu, biznesa attīstību. Stīvs palīdzēja mūsu komandai izvirzīt jaunus mērķus gan komandas, gan personības izaugsmei. Tika ieviestas jaunas komandas prāta vētras, sadarbības un stresa vadības taktikas, lai padarītu mūs spēcīgākus, īstenojot NewDoor nākamā gada plānus.
Paldies, Aktīvo Iedzīvotāju Fonds (AIF), par finansiālo atbalstu, palīdzot mums organizēt šīs ekspertu apmācības!
Vairāk par Stīvu te: www.stevesavides.com
#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizenFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

"NewDoor" kapacitātes veicināšana
sociālās uzņēmējdarbības attīstības labā
Biedrība "New Door" ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akselerators, kas aktīvu profesionāļu vadībā darbojas jau kopš 2013. gada. Biedrības mērķis ir apmācīt, vadīt un iedvesmot sociālā biznesa inovatorus gan Latvijā, gan ārpus tās. Šobrīd "NewDoor" ir jau vairāk nekā 6 gadu pieredze darbā ar sociālajiem uzņēmumiem, aktīvi un praktiski palīdzot tiem pārveidot savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, nodrošinot koncentrētas atbilstošas sociālās uzņēmējdarbības apmācības, piekļuvi labākajiem nozares ekspertiem un mentoru atbalstu starptautiskā līmenī.
Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds" atbalstu tiks īstenots projekts "Biedrības "NewDoor" ilgtspējīgas attīstības veicināšana". Īstenojamā projekta mērķi ir: stabilizēt biedrības finanšu plūsmu; veidot starptautiskās pieredzes apmaiņu; apmācīt darbiniekus; pilnveidot biedrības rīcības un sabiedrisko attiecību plānus un sociālo biznesu akselerācijas programmu. Mērķu sasniegšanai biedrība īstenos šādas aktivitātes:
 • veiks līdzšinējo aktivitāšu izvērtējumu,
 • aktualizēs stratēģiju un rīcības plānu,
 • veiks finanšu plūsmas stabilizēšanas pasākumus,
 • piedalīsies starptautisko organizāciju tīklu pasākumos / projektos,
 • personāls un vadība veiks apmācības kvalifikācijas celšanai,
 • izveidos un īstenos komunikācijas un sabiedrisko attiecību plānu,
 • uzlabos akselerācijas programmas apmācību materiālus.
  Biedrības plānotie projekta ieviešanas rezultāti paredz, ka tiks stiprināta biedrības atpazīstamība, sabiedrības informētība par biedrības piedāvātajām iespējām, konsultācijām un iedzīvotāju iespējām radīt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, kas veicinātu sabiedrības labklājību un vienlīdzīgu sociālo iekļaušanos.
  Biedrība pilnveidos attīstības stratēģiju un rīcības plānu, lai radītu stiprākus un detalizēti precīzus apakšmērķus un uzdevumus iedzīvotāju labklājības veicināšanai, lai biedrība varētu ilgtermiņā efektīvi attīstīties. Biedrībai ir nepieciešama finansiālo ieņēmumu stabilizācija, lai nosegtu administratīvos izdevumus, spētu augt un attīstīties. Tādēļ projekta laikā izstrādās un ieviesīs plānu ienākošo finanšu līdzekļu (ar projektiem nesaistītu) piesaistei. Būtisks rezultāts sagaidāms no biedrības darbības starptautiskās platformās, jo sociālās uzņēmējdarbības nozīme globālas krīzes apstākļos ir neizmērojama.
  Projekta ilgums: 2021.gada jūlijs līdz 2022.gada februāris.
  Uzzini vairāk par AIF iespējām ŠEIT.
  Projektu "Biedrības "NewDoor" ilgtspējīgas attīstības veicināšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".
  Kopējais finansējums ir 19 821.85 eiro.

  Saziņai
  E-pasts: info@newdoor.lv
  Telefons: +371 2831 1737
  Sociālie mediji: Facebook |
  Linkedin

  © NewDoor 2021