sociālā uzņēmējdarbība
par_mums
mūsu_tikls
akselerators
emuārs

Jaunumi

"NewDoor" komanda plāno drīzumā ieviest jaunus risinājumus sociālās un ilgtspējīgās uzņēmējdarbības stiprināšanai
Aizvien vairāk personu ir gatavas kļūt par pārmaiņu aģentiem un virzīt savās kopienās sociālos un ekonomiskos uzlabojumus, taču tām trūkst atbilstošu prasmju un zināšanu par uzņēmējdarbību, lai savas idejas veiksmīgi īstenotu. Tāpēc "NewDoor" ir ļoti būtisks resurss, nodrošinot uz sabiedrību vērstas zināšanas par uzņēmējdarbību un rīkus uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanai, kas pielāgotas mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem. "NewDoor" komanda paliek uzticīga savai misijai – dot iespēju organizācijām un personām virzīt sociālās pārmaiņas, jo tās ir sabiedrības ekonomiskās labklājības un sociālo uzlabojumu pamats.

Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstam, biedrības komandai bija iespēja veltīt vairākus mēnešus, lai stiprinātu "NewDoor" biedrības darbu. Tika uzlabota, papildināta "NewDoor" akseleratora programma un atrasti risinājumi jaunu pakalpojumu jomā, tika izveidota organizācijas SWOT analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi) un PESTLE analīze (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, legālo un ekoloģisko aspektu analīze), kā arī analizēta līdzīgu biedrību darbība Eiropā un citur pasaulē. Būtisks uzsvars organizācijas pašanalīzē bija saprast, kā iepakot tās kompetences, produktus un kontaktus jaunā formā, kas palīdzētu identificēt stabilas finanšu plūsmas izveides iespējas.

Komandai bija iespēja piedzīvot vairākus komandas stiprināšanas un izaugsmes treniņus Lielbritānijas eksperta, organizācijas "The Global Trust Project" dibinātāja Stīva Savides (Steve Savides) vadībā. Stīvs palīdzēja stiprināt organizatorisko struktūru, noteikt jaunus attīstības virzienus, stiprināt komandas garu, kā arī definēt izaugsmes iespējas turpmākajiem gadiem un iemācīja komandai pāris komunikācijas metodoloģijas, kas padarītu prāta vētras efektīvākas. Savukārt no 2021.gada decembra līdz 2022.gada jūnijam "NewDoor" valdes locekles Diāna Lapkis, Marija Povilaite un Olga Kotova Stīva vadībā piedalījās organizācijas stratēģiskās izaugsmes plānošanas sesijās.

"Spēja vadīt un iedvesmot ir vienas no svarīgākajām iemaņām ceļā uz sasniegumiem, taču ir svarīgi atcerēties, ka komanda darbojas vislabāk, ja ir augsts savstarpējās uzticēšanās līmenis. Uzticēšanās ir spēcīgs makroekonomiskais rādītājs tam, cik labi darbojas cilvēku grupas - komandas, organizācijas un pat valstis. Tāpēc jautājums - kā palielināt uzticēšanos, koncentrēt to un uzturēt to augstā līmenī?" - stāsta Stīvs.

Tāpat komanda arī izmantoja iespēju apgūt jaunas prasmes saistībā ar nevalstisko organizāciju vadību un stratēģiju izveidi un komunikāciju digitālajos medijos pateicoties ārzemju tiešsaistes apmācību kursiem un dalību staptautiskajā nevalstisko organizāciju atbalsta tīklā "Conveners.org", kura ietvaros "NewDoor" komandai bija iespēja iepazīt starptautiskus sociālās inovācijas platformas spēlētājus, iegūt jaunus kontaktus un zināšanas tālākai attīstībai. Savukārt, apmācību kursi platformā "Udemy" palīdzēja arī izveidot labāk pārdomātu PR komunikācijas aktivitāšu plānu, paskatīties radošāk un izstrādāt sociālo mediju komunikācijas vadlīnijas, kas ekonomētu laiku un padarītu komunikāciju sociālajos medijos regulārāku.

Nobeigumā, "NewDoor" komanda vēlas pateikties AIF par iespēji projekta ietvaros uzlabot akseleratora programmu, identificēt jaunus pakalpojumus, ko biedrība varētu pārdot lielākai finanšu neatkarībai no valsts grantiem, stiprināt komandas saliedētību, izmantot starptautiska eksperta koučinga iespēju, kā arī izanalizēt tālākās nākotnes attīstības iespējas.

AIF projekta ieviešanas periods: no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada jūnijam.

Vairāk informācijas par AIF var atrast ŠEIT.

Projekts "Promoting Sustainable Development of the NewDoor union" tiek finansēts pateicoties Islandei, Lihtenšteinai un Norvēģijai caur EEA and Norway Grant Program "Active Population Fund". Kopumā iegūtais finansējums veidoja EUR 19'821.85.


Pēdējie darbi pie biedrības stratēģiskās izaugsmes plāna ir pabeigti
Jūnijā "NewDoor" valdes locekles Diāna Lapkis, Maria Povilaite un Olga Kotova turpināja organizācijas stratēģiskās izaugsmes plāna izstrādi, piedaloties sesijā ar Stīvu Savidesu (Steve Savides), uzņēmējdarbības veicinātāju un organizācijas "The Global Trust Project" dibinātāju. Tā ir organizācija, kas izstrādājusi metodoloģiju, lai veidotu uzticību un iedvesmotu rīkoties indivīdus un grupas, kas vēlas ietekmēt sev apkārt notiekošos procesus.

Spēja vadīt un iedvesmot ir vienas no svarīgākajām iemaņām ceļā uz sasniegumiem, taču ir svarīgi atcerēties, ka komanda darbojas vislabāk, ja ir augsts savstarpējās uzticēšanās līmenis.

"Uzticēšanās ir spēcīgs makroekonomiskais rādītājs tam, cik labi darbojas cilvēku grupas - komandas, organizācijas un pat valstis. Tāpēc jautājums - kā palielināt uzticēšanos, koncentrēt to un uzturēt to augstā līmenī?"

Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonds un savas jomas ekspertam Steve Savides, esam nonākuši pie daudz noderīgām atklāsmēm, kas jau tagad "nes augļus" organizācijas pilnveidē un attīstībā, kā arī nosprausto mērķu sasniegšanā. Tikai uz priekšu!


"NewDoor" vadība veido organizācijas attīstības stratēģiju
Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Šī Raiņa frāze tagad ļoti raksturo "NewDoor" notiekošās pārvērtības. Turpinot organizācijas stratēģiskās izaugsmes sesijas, 2022.g. 26.janvārī valdes locekles Diāna Lapkis, Marija Povilaite un Olga Kotova tikās ar starptautisko biznesa attīstības kouču no Lielbritānijas - Stīvu Savidesu (Steve Savides). Pārmaiņas prasa laiku un tāpat ir ar labas stratēģijas izstrādi. Intensīvajā darbnīcā, kas ilga visu dienu, tika izmantotas inovatīvas uzņēmumu un organizāciju vadības taktikas un rīki.
Rezultātā valde izvirzīja jaunus izaugsmes uzdevumus:
 • attīstības un atpazīstamības veidošana starpvalstu līmenī,
 • jaunu produktu un programmu veidošana,
 • uzņēmējdarbības akseleratora programmas pielāgošana jaunām sabiedrības grupām mērķauditorijā,
 • sociāli atbildīgas uzņēmuma vadības kultūras ieviešana tradicionālajos biznesos un vēl, un vēl.
Lai gan mēs ejam cauri pārmaiņām, mūsu misija nemainās. "NewDoor" ir pirmais sociālās uzņēmējdarbības akselerators Baltijas valstīs un vienīgais, kas Latvijā būvē ceļu sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Ikgadējais akselerators palīdz risināt dažādas sabiedrības problēmas nodarbinātības, izglītības, mobilitātes, veselības, integrācijas u.c. jomās visiem Latvijas iedzīvotājiem dažadās vecuma grupās un ne tikai lielpilsētās, bet arī laukos. Palīdzība Labklājības ministrijai sociālā uzņēmuma likuma izstrādē un atjaunošanā, kā arī darbs komisijā jaunu sociālo uzņēmumu statusu apstiprināšanai arī nekur nepazudīs.
Paldies Aktīvo Iedzīvotāju Fonds par atblastu eksperta Steve Savides piesaistē un organizācijas attīstības veicināšanu kopumā!
#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizenFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia


"NewDoor" komandas saliedētības un radošo attīstības kanvu mācības

Katra uzņēmuma dvēsele ir tā cilvēki, tāpēc nedaudz vēsā 2021.g. 6.decembra pēcpusdienā "NewDoor" komandas dalībnieki tikās apmācībās pie starptautiskā biznesa kouča Stīva Savidesa (Steve Savides). Stīvs dzīvo un darbojas Apvienotajā Karalistē, kur viņš ir vadījis globālo tehnoloģiju gigantu pārdošanas komandas vairāk nekā 25 gadus. Pēdējos 10 gadus viņš konsultē arī uzņēmumus par stresa pārvaldību, labklājību darba vietā, komandas darbu, biznesa attīstību. Stīvs palīdzēja mūsu komandai izvirzīt jaunus mērķus gan komandas, gan personības izaugsmei. Tika ieviestas jaunas komandas prāta vētras, sadarbības un stresa vadības taktikas, lai padarītu mūs spēcīgākus, īstenojot "NewDoor" nākamā gada plānus.
Paldies, Aktīvo iedzīvotāju fonds, par finansiālo atbalstu, palīdzot mums organizēt šīs ekspertu apmācības!
Vairāk par Stīvu te: www.stevesavides.com
#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizenFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

"NewDoor" kapacitātes veicināšana
sociālās uzņēmējdarbības attīstības labā
Biedrība "New Door" ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akselerators, kas aktīvu profesionāļu vadībā darbojas jau kopš 2013. gada. Biedrības mērķis ir apmācīt, vadīt un iedvesmot sociālā biznesa inovatorus gan Latvijā, gan ārpus tās. Šobrīd "NewDoor" ir jau vairāk nekā 6 gadu pieredze darbā ar sociālajiem uzņēmumiem, aktīvi un praktiski palīdzot tiem pārveidot savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, nodrošinot koncentrētas atbilstošas sociālās uzņēmējdarbības apmācības, piekļuvi labākajiem nozares ekspertiem un mentoru atbalstu starptautiskā līmenī.

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds" atbalstu tiks īstenots projekts "Biedrības "NewDoor" ilgtspējīgas attīstības veicināšana". Īstenojamā projekta mērķi ir: stabilizēt biedrības finanšu plūsmu; veidot starptautiskās pieredzes apmaiņu; apmācīt darbiniekus; pilnveidot biedrības rīcības un sabiedrisko attiecību plānus un sociālo biznesu akselerācijas programmu. Mērķu sasniegšanai biedrība īstenos šādas aktivitātes:
 • veiks līdzšinējo aktivitāšu izvērtējumu,
 • aktualizēs stratēģiju un rīcības plānu,
 • veiks finanšu plūsmas stabilizēšanas pasākumus,
 • piedalīsies starptautisko organizāciju tīklu pasākumos / projektos,
 • personāls un vadība veiks apmācības kvalifikācijas celšanai,
 • izveidos un īstenos komunikācijas un sabiedrisko attiecību plānu,
 • uzlabos akselerācijas programmas apmācību materiālus.
  Biedrības plānotie projekta ieviešanas rezultāti paredz, ka tiks stiprināta biedrības atpazīstamība, sabiedrības informētība par biedrības piedāvātajām iespējām, konsultācijām un iedzīvotāju iespējām radīt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, kas veicinātu sabiedrības labklājību un vienlīdzīgu sociālo iekļaušanos.

  Biedrība pilnveidos attīstības stratēģiju un rīcības plānu, lai radītu stiprākus un detalizēti precīzus apakšmērķus un uzdevumus iedzīvotāju labklājības veicināšanai, lai biedrība varētu ilgtermiņā efektīvi attīstīties. Biedrībai ir nepieciešama finansiālo ieņēmumu stabilizācija, lai nosegtu administratīvos izdevumus, spētu augt un attīstīties. Tādēļ projekta laikā izstrādās un ieviesīs plānu ienākošo finanšu līdzekļu (ar projektiem nesaistītu) piesaistei. Būtisks rezultāts sagaidāms no biedrības darbības starptautiskās platformās, jo sociālās uzņēmējdarbības nozīme globālas krīzes apstākļos ir neizmērojama.
  Projekta ilgums: 2021.gada jūlijs līdz 2022.gada februāris.
  Uzzini vairāk par AIF iespējām ŠEIT.
  Projektu "Biedrības "NewDoor" ilgtspējīgas attīstības veicināšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".
  Kopējais finansējums ir 19 821.85 eiro.

  Saziņai
  E-pasts: info@newdoor.lv
  Telefons: +371 2831 1737
  Sociālie mediji: Facebook |
  Linkedin

  © NewDoor 2021