sociālā uzņēmējdarbība
par_mums
mūsu_tikls
akselerators
emuārs
sveicināti!
sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa aktivitāte, kuras mērķis ir rast risinājumus aktuālām sociālām problēmām. Tā atšķiras no parastās uzņēmējdarbības, kuras galvenais mērķis ir radīt lielāku peļņu biznesa akcionāriem. Lai arī augoša peļņa ir vēlama arī sociālajam biznesam, tomēr tā galvenā prioritāte ir radīt pozitīvu sociālo ietekmi.
Tā vietā viņi pēta šos jautājumus un izveido biznesa modeļus, kas no vienas puses ļauj piedāvāt risinājumus grupām, kurām tas ir vajadzīgs, bet no otras - rada ienākumus, kas nodrošina ilgtspējīgu atbalstu viņu radītajai sociālajai ietekmei.

Sociālā uzņēmējdarbība nav līdzvērtīga sociālajam aktīvismam vai sociālajam darbam, jo tā ir konkrēta uzņēmējdarbības aktivitāte. Derīgam, ilgtspējīgam biznesa modelim ir jābūt neatņemamai sociālā uzņēmuma sastāvdaļai.

Sociālās uzņēmējdarbības definīcija dažādās pasaules valstīs var atšķirties, Latvijā šo definīciju nosaka sociālās uzņēmējdarbības likums, kas stājās spēkā 2018. gada 1. aprīlī. Sociālā uzņēmuma statusu Latvijā var iegūt komersants, kurš atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem.
sociālie uzņēmēji izvēlās neatstāt sociālo problēmu risināšanu valsts varas ziņā
Radot produktus vai pakalpojumus ar augstu sociālo vērtību, sociālie uzņēmēji uzlabo dzīvi neaizsargātām vai nelabvēlīgā situācijā esošām grupām. Tie ievieš inovācijas sociālajās struktūrās, sociālajos pakalpojumos un attiecībās starp ekonomikas sektoriem. Sociālie uzņēmēji savā būtībā apvieno proaktīvu uzņēmējdarbības garu un problēmu risināšanas attieksmi ar empātiju un rūpēm par savu sabiedrisko un ekoloģisko vidi. Savā darbībā viņi biznesa principus, procesus un darbības pārnes sociālajā sfērā, lai sasniegtu vēlamās sociālās pārmaiņas.
New Door 2016 absolventa -
sociālā uzņēmuma "OWA" - veidots t-krekls
we are supported by:
Initiator