Sociālās uzņēmējdarbības akcelerators sagatavojis pretendentus sociālā uzņēmuma statusam

Sociālās uzņēmējdarbības akcelerators sagatavojis pretendentus sociālā uzņēmuma statusam

 

Starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības akceleratora ‘New Door’ izlaidums Ziemeļvalstu ministru padomes atbalsta projekta ietvaros šogad sakrīt ar vēsturisku brīdi – Latvijā no 2018. gada 1. aprīļa ir stājies spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Tas nozīmē, ka turpmāk uzņēmumiem, kas vēlas risināt sociāla rakstura problēmas un stājas akceleratorā, lai idejas attīstītu, būs iespēja pēc tā  absolvēšanas pretendēt uz īpaša statusa uzņēmumu un Labklājības ministrijas grantu idejas realizēšanai.

 

 

Sociālie uzņēmumi ir iespēja sociālu problēmu risināšanu uzticēt uzņēmējiem. Un cilvēkiem Latvijā rūp līdzcilvēku problēmas, tāpēc ikreiz, kad starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akcelerators ‘New Door’ izsludina pieteikšanos uz jaunu akcelerācijas programmu, tiek saņemti vairāki desmiti pieteikumu. 2017. gada rudenī ‘New Door’ programmai tika iesniegtas 70 idejas no visiem Latvijas reģioniem. 11 tika akceptētas un šo ideju autori vai uzņēmumu pārstāvji programmu absolvēja:

 

“Jāatzīmē, ka šogad aptuveni puse akceleratora dalībnieku ir nevis jaunas, bet jau strādājošas sabiedriskās organizācijas, kas akcelerācijas programas ietvaros attīstīja jaunus savas darbības virzienus vai projektus. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka mums uzticas. Mēs lepojamies ar visiem mūsu absolventiem un esam pagodināti, ka varējām viņiem palīdzēt paātrināt attīstību ceļā uz sociālu biznesu. Kas attiecas uz sociālā uzņēmuma likuma, tas ir pozitīvs solis un ir stimulējis daudzas nevalstiskās organizācijas apsvērt sociālo uzņēmējdarbību kā pastāvīga atbalsta modeli, kas noderētu sabiedriskās darbības atbalstam,” saka akceleratora ‘New Door’ valdes locekle Marija Povilaite.

 

Daļa absolventu noteikti pieteiksies sociālā uzņēmuma statusam, kas tagad paredz īpašus atbalsta instrumentus. Piemēram, sociālais uzņēmums var neietvert likumā noteiktos izdevumus ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē. Tas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Sociālais uzņēmums var saņemt mantu bezatlīdzības lietošanā un arī piesaistīt brīvprātīgos darbu veikšanai. Taču sociālais uzņēmums peļņu nedrīkst sadalīt dividendēs un tam ir arī daži citi ierobežojumi, kas atrunāti Sociālā uzņēmuma likumā. Kopumā likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

 

Par ‘New Door’ akceleratoru
Biedrība ‘New Door’ ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akcelerators, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada. Mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālā biznesa inovatorus. ‘New Door’ akcelerācijas programma palīdz  jauuzņēmumumiem pārvērst savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, nodrošinot tiem nepieciešamās zināšanas, vietējo un ārzemju mentoru atbalstu un iespējas konsultēties ar labākiem attiecīgās jomas ekspertiem.

 

Kontaktinformācija:

Diāna Lapkis, akceleratora ‘New Door’ vadītāja, +371 28311737, diana.lapkis@newdoor.lv, www.newdoor.lv

 

Ieva Treija, aģentūra ‘Marketingfans’, +371 29408885, ieva@marketingfans.lv, www.marketingfans.lv