New Door 2017

AgirVision

Kaspars Čabs un Baiba Sondore

Nowadays technology is developing fast and it is important to introduce children to technical sciences from an early age in order to bring up truly interested specialists of engineering science in future. We choose to do it in a very exciting way, attractive to little children. AgirVision School of Robotics is organizing robotics lessons for preschool and early school age children. Our collection consists of more than twenty different kinds of robots, in each lesson we show something new. In these lessons children through tasks and games with robots learn physics, logics, programming, team work. We are travelling to kindergartens and schools in Riga, suburbs and regions. For a reduced payment we also attend crisis centers, boarding schools and educational institutions for children with special needs. At the moment we are the only one School of Robotics in Latvia, where in this work we are fully using our robots as tools (we are not using lego or constructors).

“Renewed look”

Oļesja Soboļevska

“Renewed look” – unikālā lietu dizaina projekts, kuras saņem otro dzīvi pēc pārstrādes. Projekts ir sadalīts uz dažiem virzieniem – izstrādājumi no koka atliekām; izstrādājumi no tekstila atliekām; mēbeļu un interjera priekšmetu pārstrāde un atjaunināšana; priekšmetu un garderobes aksesuāru pārstrāde un atjaunināšana.
Mūsu projektā ir divi mērķi: 1 – apkārtējas vides aizsardzība, dodot iespēju lietām nebūt izmestam atkritumos, bet iegūt otro dzīvi un kļūt ar unikālu priekšmetu savam īpašniekam. 2 – māmiņu nodarbinātība pēc dekrēta, kad viņām ir grūti atrast darbu. Mēs jau trīs māmiņas, un katra no mums atrada sevi konkrētas līnijas realizācijā.
Mēs studējam jaunas tehnoloģijas, dalāmies ar zināšanām un iegūstam nenovērtējamu pieredzi – tas palīdz uzlabot mūsu dzīvi, mūsu ģimeņu un draugu dzīvi, bet tālāk – sabiedrības dzīvi kopumā.

ALTERNA

Nelli Skadiņa

We created the company ALTERNA with a beautiful and noble goal – to make aging people in Latvia more comprehensive, more optimistic and full of beautiful emotions, as well as to make life easier for people who are responsible for the elderly – their children, grandchildren, relatives and friends. Therefore, we offer a new service in Latvia – a pensioner’s attendant. Our work and efforts are aimed at ensuring that in Latvia, as in other European countries, people may enjoy their age as a wonderful adventure, embodying untapped opportunities in their best years,feeling accepted and understood. The attendant will become a companion to the retired person and a good support to his relatives who are not able to spend enough time with their elderly relatives. They will take joint visits to a doctor, go together on the theater, exhibitions, walk along the sea, spend a cozy evening together at home – we will take care of your loved ones while you are busy.

www.alterna.lv

www.facebook.com/alterna.lv/

Kulinārijas klubs

Tatjana Bekermeister

Projekts “Kulinārijas klubs” ir kulinārijas meistarklases organizācija, kurā strādā pensionāri, kā arī cilvēki ar invaliditāti. projekts dod šiem cilvēkiem ne tikai lielisku iespēju justies kā nepieciešamiem un sociāli aktīviem, bet arī iegūt papildu ienākumus. Viens no šī projekta mērķiem ir publicēt grāmatu ar labākajām kulinārijas receptēm.

“FIGHTER FACTORY”

Semjons Morošeks

“FIGHTER FACTORY” is a social company whose goal is to create a gymnasiums network that will host free classes for children from orphanages.
The founder of the club is Semjons Morošeks, the World and European champion in kickboxing, a professional boxer. Semjons has been involved in sports for 15 years and he is very well aware of how sports can change people’s lives.
Very often children who come from orphanages are poorly educated, aggressive, involved in alcohol and drug abuse, lacking motivation and discipline. We will help direct their aggression into sport results, introduce kids to successful and determined people, discipline and teach them a healthy lifestyle. An employment in the sports club will be offered also.
We understand that we will not be able to change the whole world, but we are confident that we are able to change the world of a certain child!

www.fighterfactory.lv
www.facebook.com/fighterfactory.lv/

Fast Track IT – prasmes, kurām ir nozīme

Santa Koldāne un Ilze Vaičule-Freimane

Mūsu pamatvērtības ir izaugsme un attīstība, un mūsu dziļākā pārliecība ir, ka visu var iemācīties. Ar šīm vērtībām prātā, sākām darbu pie projekta Fast Track IT – apmācību programmas, kuras laikā jaunieši bezmaksas iegūs būtiskākās IT prasmes un mūsdienās tik ļoti nepieciešamās sociālās iemaņas. Programmas pamatā ir ideja par intensīvas treniņnometnes izveidi, kurā mācību process noritētu apvienojot efektīvākās apmācību metodes – mentoru ievirze, neformālās izglītības metodes, darbs grupās pie reāliem projektiem utml. Ticam, ka šāda pieeja raisa radošumu, attīsta prasmi mācīties un veicina uz izaugsmi tendētu domāšanas veidu (growth mindset). Apmācību programma tiks veidota ciešā sadarbībā ar vadošajiem IT uzņēmumiem nozarē, tādējādi nodrošinot, ka programmas absolventi iegūst IT jomā aktuālās prasmes, veicinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

“RAMALA” radoša maizes labaratorija

Rūta Šenkevica

“RAMALA” ir sociālais uzņēmums, kurā ikvienam ir iespēja piedzīvot maizes tapšanas procesu, kā pievienoto vērtību iegūstot sevis dziļāku iepazīšanu, meditāciju un kvalitatīvi pavadītu laiku ar savu ģimeni, draugiem vai kolēģiem. Uzņēmumu ir radījuši Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” speciālisti un tāpēc te piedāvāsim īpašas maizes terapijas nodarbības kā alternatīvu darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, pieaugušajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. “RAMALU” ikvienam būs iespējams apmeklēt arī steidzīgajā ikdienā un mājīgā atmosfērā kafejnīcā apēst kādu veselīgu uzkodu un padzert tēju vai kafiju, kā arī paņemt līdzi sātīgu sviestmaizi un gardus salātus.

Nadīna Millere un Inese Tone

Jauniešu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība un integrācija sabiedrībā ir liela problēma Latvijā. Nadīna Millere un Inese Tone ar sava sociālā uzņēmuma izveidošanu un darbību veicinās šo cilvēku nodarbinātību piedāvājot darbu, kā arī sadarbojoties ar uzņēmējiem apmācot minētās personas darbam. Uzņēmuma darbības 2.posmā plānots izveidot pakalpojumus, kā “Atpūtas brīdis”, kuru uzņēmums piedāvās Olaines, Mārupes, Babītes teritoriju iedzīvotājiem, tādējādi pozicionējot sevi, kā vienīgo sociālo uzņēmumu šajos novadu teritorijā, kas nodarbojas ar cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību.

Centrs MARTA

Juris Dilba

Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kas Latvijā un starptautiskā līmenī darbojas jau 17 gadus. Mēs ticam, ka ir iespējama pasaule, kurā līdztiesīgi dzīvo sievietes un vīrieši, meitenes un zēni. Viņi ir droši un brīvi un viņu tiesības sargā. Lai iedzīvinātu mūsu vīziju, viens no Centra MARTA darbības virzieniem ir palīdzības sniegšana vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm.
17 gadu gaitā esam izstrādājuši efektīvu un uz cietušā vajadzībām orientētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kas balstās starpdisciplinārajā sadarbībā – vienā komandā ar cietušo strādā sociālais darbinieks, jurists un psihologs. Komandas mērķis ir palīdzēt pārtraukt vardarbību un sniegt atbalstu sievietei pilnvērtīgas dzīves uzsākšanai bez vardarbības.
Apvienojot teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, mēs piedāvājam arī apmācības un profesionālās pilnveides programmas speciālistiem, kas savā profesionālajā darbībā saskaras ar vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību. Lai veicinātu apgūto iemaņu un zināšanu izmantošanu praksē, Centra MARTA speciālisti piedāvā arī pēcapmācību menotoringu un atbalstu.

www.marta.lv
www.facebook.com/CentrsMARTA

‘’Drošais plecs’’

Iveta Sproģe

Esmu nodibinājusi Sociālo uzņēmumu ‘’Drošais plecs’’, kas piedāvā dažādus sociālā atbalsta pakalpojumus Cēsīs un tuvākajā apkārtnē.
Bieži nākas saskarties ar problēmu, ka bērni vai tuvinieki ir aizņemti darbos , strādā un dzīvo citā pilsētā vai citā valstī. Ir tuvinieki vai vecāki, kuri netiek galā ar saviem ikdienas pienākumiem vecuma, sliktas veselības vai parejošu veselības problēmu dēļ. Sociālā dienestā pēc palīdzības negribas griezties, bet aprūpe ir nepieciešama.
‘’Drošais plecs’’ nodrošinās dažādus pakalpojumus – iepirkšanos, pierakstu pie ārstā, pavadīšanu uz medicīnas iestādēm, uzkopšanu un citus darbus mājsaimniecībā. Piedāvāsim kompanjona – asistenta pakalpojumus, tai skaitā pastaigas un brīvā laika kvalitatīvu pavadīšanu.
Vēlos nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, sirsnīgu un godprātīgu attieksmi, pieejamību, saprotamu samaksas sistēmu.
Lai nodrošinātu labus kadrus, vēlos organizēt kvalitatīvas apmācības potenciālajiem darbiniekiem. Otra problēma ir smagi slimu cilvēku kopšana. Es vēlos veidot smagi slimo cilvēku kopēju datu bāzi, piedāvājot tikai kvalificētus un apmācītus slimnieku kopējus. Vēlos pieteikties uz programmas ‘’Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai’’ finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Plānoju noslēgt vismaz divus darba līgumus ar aprūpētājām. Vēlos dot darbu pirmspensijas vecuma sievietēm , kurām ir grūti konkurēt darba tirgu.

www.drosaisplecs.lv