New Door 2015

Skatpunkts

Projektu realize nevslstiskā organizācija “Socintegra”. Darbības joma – neredzīgo cilvēku sociālā integrācija un pieejamas vides nodrošināšana viņu normālai dzīves gaitai, apmācībai un darbiekārtošanai. Vairāk nekā četrus gadus mēs organizējam tādu taktilo informatīvo objektu izgatavošanu, kurus var lasīt jebkurš cilvēks, neatkarīgi no redzes stāvokļa. Tās ir taktilās kartes, durvju plāksnītes un norādes, kuras satur reljefo informāciju un Braila rakstu. Latvijā esam iekārtojuši vairāk nekā 50 objektu. Ir pieredze starptautiskajā sadarbībā un Eiropas projektu realizēšanā.

Projekta ietvaros plānots organizēt izstādi “Pieskāriens”, kur būs izstādītas pilsētas reljefās fotogrāfijas, arhitektūras pieminekļu 3D pieminekļi, pilsētas reljefā grafiskā karte, pēc kuras spēs orientēties neredzīgs cilvēks. Pēc izstādes beigām visi objekti tiks izmantoti, lai organizētu iekļaujošās ekskursijas pa pilsētu ar neredzīgo cilvēku dalību.

Pēc izstādes visi tās eksponāti tiks izmantoti tiflocentra izveidei un labiekārtošanai. Šajā centrā tiks organizētas nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuru laikā viņi mācīsies veiksmīgāk orientēties pilsētā. Tāpat uz šo centru plānots pārcelt tiflografikas studiju, kura specializējas vides pieejamības nodrošināšanā redzes invalīdiem un taktīlo karšu izstrādē.

Ilgtermiņa plāni: taktīlas produkcijas eksporta attistība, starptautisko iekļaušanas ekskursiju organizēšana, ražošana.

 

www.socintegra.lv – sociālie projekti
www.taktilka.com – taktīlas karte

SOS

SOS
SOS – tiešsaistes palīdzības grupa cilvēkiem ar atkarībām.

Mūsdienu pasaulē, kas pilna stresa un pārsātināta ar informāciju, arvien vairāk cilvēku cieš no dažādām atkarībām.

Slimīga aizraušanās ar cigaretēm, alkoholu, narkotikām ne tikai neatrisina problēmas, bet kļūst par kaitīgu reālo darbību un attīstības aizvietotāju.

Kaut gan cilvēki apzinās šo paradumu kaitīgumu, no tiem atbrīvoties ir visai grūti, it sevišķi tad, ja blakus nav neviena, kas sniegtu atbalstu stresa brīžos.

Bet – ja visu laiku līdzās būtu draugi, kuri var atbalstīt tevi grūtos brīžos ? Mēs esam izveidojuši mobilu pielikumu tiem, kuri cieš no atkarībām. Tā vietā, lai zaudētu paškontroli (aizsmēķētu, iedzertu utt.), cilvēks šajā pielikumā nospiež palīdzības pogu. Tad viņa atbalsta grupas kolēģi uzreiz saņem lūgumu par palīdzību, un viss atbalsta sniegšanas process tiek pārnests uz tiešsaistes režīmu. Cilvēks nonāk savu draugu kompānijā un var tiem pilnvērtīgi komunicēt.

Pasaku Nams

Šobrīd Latvijā ir reģistrēti 130 tūkstoši pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu. Vairāk nekā 15% no viņiem ir audzināšanas grūtības. Atrisināt problēmas ar disciplīnu, palīdzēt saglabāt kontaktu ar tuviniekiem un nodot vienas paaudzes vērtības nākamajai – tie ir pasaku Mājas galvenie uzdevumi.

Burvju stāstu veidošana kā terapijas metode ļāva izdot rindu ar grāmatām un spēles bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī metodiskos līdzekļus speciālistiem. Mēs esam novadījuši vairāk nekā 50 meistarklases vecākiem un bērniem.

Šobrīd Pasaku māja – tas ir ģimenes atbalsta centra projekts, kurš risina audzināšanas jautājumus, sociālo iekļaušanos un vērtību nodošanu no vienas paaudzes nākamajai. Mēs veidojam stāstus, kuri maina cilvēku dzīves scenāriju un atrisina jebkuras, pat ļoti sarežģītas problēmas. Mūsu portfolio ir liels skaits pasaku bērniem ar īpašām vajadzībām un audzinoši stāsti jebkuram gadījumam. Mūsu galvenais uzdevums – iemācīt katru no vecākiem Latvijā radīt līdzīgas pasakas ar saviem spēkiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs izlaižam pielikumu viedtālruņiem un planšetdatoriem ar terapeitiskajām pasakām, strādājam, lai radītu interaktīvu attālinātās apmācības programmu, programmējam vietni vecākiem un speciālistiem, kā arī rakstām mācību līdzekli par  burvju stāstu radīšanu ar pašu spēkiem. Mēs arī ceram, ka organizācija kļūs par centru tālākai pasaku muzeja attīstībai Rīgā, kurš palīdzēs saglabāt un popularizēt latviešu kultūras mantojumu un kļūs par labu pamatu darbam ar Latvijas ģimenēm un cienīgu tūrisma objektu, kā piemēram, Stokholmas muzejs Junibaken vai Pasaku māja Sanktpēterburgā.

SOM School of Media

Iolanta photo
„SOM School of Media” (Mediju skola) gatavo plašsaziņas nozares speciālistus 4 novirzienos. Tie ir žurnālisti/TV raidījumu vadītāji, videooperatori, montāžas režisori un producenti. Skolas mērķis ir attīstīt Ukrainā profesionālo mediju kopienu. „SOM School of Media” piedāvā spējīgiem studentiem no Austrumukrainas stipendijas bezmaksas apmācībām visās specialitātēs. Mācību laikā studenti uzņem un montē īsus video klipus par tēmu „Tolerance un iecietība sabiedrībā”. Tas ir portfelis, kas noderēs turpmāk, iekārtojoties darbā.

Skolas mērķa auditorija: 18-35 gadus veci jaunie speciālisti ar augstāko izglītību, kas dzīvo Ukrainas reģionu pilsētās ar 50 tūkstošiem un vairāk iedzīvotāju.

Skolas pasniedzēji ir praktizējoši speciālisti, kas strādā valsts vadošajos kanālos – „Inter”, „Ukraina”, „1 + 1” un 5. kanālā. Starp uzaicinātajiem lektoriem ir arī sabiedriskā viedokļa līderi, aktīvisti un pazīstami sabiedriskie darbinieki no Vācijas, ASV un Izraēlas.

„Cerību spārni” (Latvija)

Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bez atbalsta praktiski nav iespējams iekļauties darba tirgū, līdz ar to viņi ir izolēti no sabiedrības. Mēs vēlamies izveidot nodarbinātības pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Mūsu pakalpojumā katram tiks dota iespēja apgūt dažādas aroda prasmes un atbilstoši katra spējām atrast sev piemērotu nodarbinātības veidu. Vēlamies, lai katrs justos noderīgs un līdzdarbotos savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, un nebūtu tikai palīdzības lūdzēja lomā.

Ekocentrs -WINDA

marija
Grupu māja jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 25 gadiem un darba vietas lauku vidē 18 kilometru attālumā no Ventspils Ventas krastā radītā sociālajā uzņēmumā, kurš vienlaicīgi darbojas kā ekotūrisma objekts, kurš specializējas tūrisma pakalpojumu sniegšanā, ekoloģiskas pārtikas – augļu, dārzeņu un ārstniecības augu ražošanā. Uzņēmumam ir sava veģetārā kafejnīca Ventspilī. Vienlaicīgi tā ir vieta , kas darbojas kā garīgās attīstības un pilnveidošanās centrs.

Tiek plānots, ka lauku māja ar piemājas saimniecību kļūs par jauniešu vispārējās veselības un psiholoģiskās rehabilitācijas centru.
Projekta mērķis – palīdzēt jauniešiem ar invaliditāti kļūt patstāvīgiem, apgūstot darba iemaņas un uzlabojot viņu sociālās prasmes, vienlaicīgi radot augstvērtīgu pakalpojumu klāstu ekoloģiskā lauku vidē.

Iespējas visiem

inara
Man ir uzticēts vadīt Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstītības centru, to daru jau desmito gadu. Skolas kolektīvs iegulda lielu darbu, lai sagatavotu skolēnus darbam un integrācijai sabiedrībā.

Skolā var apgūt 3 profesijas: pavāra palīgs, galdnieka palīgs un mežstrādnieks. Diemžēl skolā paveiktajam darbam nav pēctecības.

Pēc skolas absolvēšanas skolēniem ir grūti integrēties darba tirgū un, apstākļu spiesti, absolventi nereti kļūst par likumpārkāpējiem. Problēmu varētu atrisināt, ja īstenotu sociālu inovāciju Latvijā – izveidotu kompleksu atbalstu jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Līdztekus grupu dzīvokļiem būtu sociālais uzņēmums, kurā varētu strādāt mūsu skolas absolventi, atbilstoši iegūtajai profesijai, savām spējām un veselības stāvoklim. Palīdzēsim speciālo skolu absolventiem no pabalstu saņēmējiem kļūt par aktīviem Latvijas pilsoņiem, realizējot viņu tiesības uz cieņpilnu attieksmi, neatkarīgu dzīvi, pilnvērtīgu sociālo un ekonomisko līdzdalību.

Baltic Extracts

Aleksandrs
Bioloģiskie ekstrakti pārtikas produktiem, kosmētikai un farmācijai.

Šis ekoloģiskais un sociālais biznesa projekts ir vērsts uz bioloģisko ekstraktu ražošanas organizēšanu, izpētot dzīvās dabas – augu – „smalko” mehānismu, lai iegūtu no tā vērtīgas vielas ar CO2 ekstrahēšanu, kas šodien ir ekoloģiski vistīrākā metode.

Mūsu dabisko ekstraktu un eļļu no Latvijas bioloģiskajās saimniecībās audzētajiem augiem sūtība ir aizstāt kaitīgos sintētiskos analogus un krāsvielas kosmētikā, pārtikas produktos un farmācijas preparātos. Izmantošana galaproduktos un preparātos uzlabo to kvalitāti, veicina sabiedrības veselību un palielina dzīves ilgumu.

Projektā ir paredzēts izveidot „pilnā cikla” ražošanu: no atkritumu izmantošanas mēslojumam zemnieku saimniecībās līdz ekoloģisku preparātu radīšanai cilvēkiem, kuriem ir īpašs jutīgums pret parastajiem preparātiem.

IFMORE

jul
Šī projekta galvenais mērķis ir piesaistīt ārvalstu studentus uz Latviju, atverot informācijas un konsultāciju centru. Tādējādi popularizēt Latviju kā starptautisko izglītības platformu, kas ļaus piesaistīt arvien vairāk ārvalstu studentu, un vēlāk, radīs unikālu soli Latvijas diplomu ratifikācijā citās valstīs. Kā arī sniegt iespēju intelektuālajam potenciālam atgriezties savā mītnes valstī. Tādā veidā studenti iegūtās izglītības vērtības ievedīs savās izcelsmes valstīs, kur arī popularizēs tos.

Mērķauditorija ir vērsta uz masu klientiem ar vidējiem ienākumiem.

Tādā veidā biznesa ideja ar peļņas iegūšanu pilnīgi pārvērtās par sociālo projektu.

Svētā Lūkas darbnīcu

Katru gadu no ieslodzījuma vietām Latvijā atbrīvojas ap 2000 personu. Kā pieredze rāda, sabiedrība šos cilvēkus nepieņem un neinteresējas par viņiem, jo baidās no viņiem. Šādas atstumšanas rezultāts bieži ir nozieguma recidīvs un par nākamo upuri varam kļūt mēs paši, mūsu ģimeņu locekļi vai draugi.

Mūsu kultūr-sociālajos sabiedrības integrācija centros mēs ar viņiem strādāsim:

  • nodrošināsim viņiem legālu darbu un nelielus ienākumus;
  • rūpēsimies par viņu sociāli-psiholoģiskajām vajadzībām;
  • stāstīsim viņu dzīvesstāstus plašākai sabiedrībai;
  • atklāsim viņu pozitīvo potenciālu, noderību un vēlmi pilnvērtīgi atgriezties likuma paklausīgā sabiedrībā;
  • mēs rūpēsimies ne tikai par viņiem, bet arī par viņu ģimenēm.

Rezultātā, no nodokļu patērētājiem šie cilvēki kļūs par nodokļu maksātājiem, kas vairos kopējo labklājību un drošību sabiedrībā. Sociālā ietekme, ko dod viena psiholoģiski un sociāli nostabilizēta ģimene nav precīzi aprēķināma, bet droši, ka šīs ģimenes apkārtnē vairosies radošums, pozitīvisms, atjaunosies iedzīvotāju pirktspēja un vēlme dzīvot sociāli atbildīgu dzīvi, kas ir pozitīvs signāls investoriem un uzņēmējiem, un pakāpeniski vairo visas valsts uzplaukumu. Jebkura grupa vai nācija, kas virzas uz priekšu un grib palikt vienota, var to darīt tik ātri, cik ātri ir tās vājākie elementi.