Absolventi 2016

...
“Kompass”

Valentin Andrejev un  Jūlija Vasiljeva (Latvija)

“Kompass” – atrodi savu virzienu. ”Kompass” ir projekts, kas palīdz iepazīties ar plašo profesiju piedāvājumu un apzināti izvēlēties savu nākotni 9.-12. klašu skolēniem. Programmā ir profesionālās orientācijas testi, iepazīšanās ar augstskolu studiju programmām, profesionālo prasmju apgūšana, meistarklases, lekcijas, sociālo prasmju attīstīšana un citi. Programmu veido kultūras un izglītības biedrībā “MIGRASH” sadarbībā ar Latvijas augstskolām.

...
Pins.lv

Dr. Norbert Snarski (Latvija)

Mūsu projekta galvenā ideja ir ļoti nopietni aktivēt produktu – augu ziepes, dzintara audumu produkti un mākslīgie ziedi pārdošanu, lai personām ar īpašām vajadzībām, kuri šobrīd to dara uz mazāk neka pusslodzi, nodrošinātu pastāvīgu darbu. Projektā ietverts brendings, šobrīd jau aizņēmām jaunu domēnu www.amberorganic.lv, ko plānojam kā idejas “natural feeling” nesēju pirmajām divām pozīcijās un strādājam pie puķīšu brenda SiS. Otra svarīgā lieta ir iepakojuma izstrāde. Trešā un iekšēji praktiskā lieta ir individuālu darba instrumentu iegāde un puķu detaļu izstrādes intensificēšana.

...
“Young Folks”

Aleksandrs Morozovs un Alīna Absļamova (Latvija)

Young Folks ir jauniešu organizācija, kurā ir 20 līderi un 150 dalībnieki (vecumā no 12 līdz 23 gadiem), kā arī bērni no 2 līdz 12 gadiem, vecāki, draugi, kuru skaits pārsniedz 1000 cilvēku. YF mērķis – palīdzēt jauniešiem atrast savu aicinājumu dzīvē, kas arī dos iespēju realizēt sevi un būt laimīgam. Komandā ir dažādu grupu līderi (fotogrāfi, mākslinieki, brīvprātīgie, dejotāji, aktieri, žurnālisti, pavāri, dizaineri, pedagogi, projektu un biznesa grupas un citi), kas veido Young Folks struktūru. Galvenai organizācijas birojs atrodas Rīgā, bet ir arī filiāles Liepājā. Galvenās metodes, kas tiek izmantotas darbā: bērni māca bērnus, ceļojumi dažādās valstīs, apmācība visa mūža garumā, saite starp paaudzēm, pieredzes apmaiņas pasākumi. YF ir partneris dažādos starptautiskajos projektos, kas iesaista jauniešus; YF arī raksta un organizē savus projektus, kas tiek realizēti Latvijā. Mūsu jaunieši ceļo apkārt pasaulei, iegūst pieredzi un iemaņas, piedalās dažados jauniešu projektos un arī patstāvīgi organizē pasākumus un festivālus.

FB: https://www.facebook.com/YoungFolksLv

...
“Tell me”

Karīna Falkenšteina  un Anna Suhobokova (Latvija)

Projekts “Tell me” ir vērsts uz leļļu teātra un radošo darbnīcu nodarbību organizēšanu un vadīšanu bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kuri dzīvo Latvijas bērnu namos, līdz ar to sekmējot vides labdabīgai attīstībai bērnu radošumam un emocionālai pašizpausmei. Nodarbībās bērni ne tikai mācīsies iestudēt leļļu izrādes, bet arī paši izgatavot priekš tām lelles un dekorācijas. Ar leļļu izrādēm bērni varēs uzstāties un apmainīties ar pieredzi. Mūsu projekta pūles būs vērstas uz sabiedriskās uzmanības pievēršanu socializācijas problēmai un emocionālam atbalstam bēniem bērnu namos. Mēs esam izstrādājuši roku darba taisīto leļļu līniju komplektā ar grāmatu. Grāmatās ir stāstīta vēsture par tiem varoņiem, kurus attēlo šīs lelles, un doti scenāriji leļļu teātrim. Grāmatās būs iekļauti bērnu namu audzēkņu zīmējumi. Ienākumi no šo komplektu pārdošanas tiks izmantoti projekta vajadzībām.

https://www.facebook.com/tellmepuppets

...
Mamatus.lv

Olga Lezina (Latvija)

Es vēlos paplašināt un attīstīt savu pašreizējo palīdzības projektu jaunajiem vecākiem bērnu attīstības un audzināšanas jautājumu risināšanā – palīdzība krieviski runājošiem bērniem dzimtās valodas attīstīšanā un korekcijā un latviešu valodas apguvē.

...
«Aprūpes laiks»

Rolands Brikmanis (Latvija)

Uzņēmums «Aprūpes laiks» sniedz specializētā transporta un pavadoņa pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem, kā arī sniedz surdotulka pakalpojumus dzirdes invalīdiem. Uzņēmuma mērķis, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Neatkarīgas dzīves pamatā cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības izdarīt izvēli jautājumos, kas skar personīgo dzīvi, tādā pašā mērā kā ikvienam sabiedrības loceklim un mūsu uzņēmuma misija ir palīdzēt šo izvēli realizēt. Uzņēmuma «Aprūpes laiks»  darbinieki ir sava darba profesionāļi ar ilgstošu darba pieredzi drošības un glābšanas nozarē ne tikai Latvijā, bet arī Lielbritānijā, kur arī padziļināti apgūts aprūpes darbs, un kvalificēti speciālisti surdotulku darba veikšanā.

...
ISVO

Margarita Pantjuhova

Mūsu platforma ir kā tilts, kas savieno starp divām principiāli atšķirīgam sociālām iedzīvotāju grupām. Mēs palīdzam vāji redzošiem cilvēkiem integrēties sociāli aktīvā sabiedrībā. Biznesa modelis ir paredzēts, lai sniegtu profesionālus pakalpojumus, nodrošinot palīdzību iedzīvotajiem, kuri rūpējas par savu veselību.  Projekta mērķis ir izveidot kabinetu tīklu, kur vāji redzošiem būs piedāvāts, atkarībā no kvalifikācijas masiera vai masiera asistenta kursi. Arī sagaidām sadarbību ar Neredzīgo Centru un www.Socinterga.lv.