Programmas Kalendārs

NewDo(o)r / SEEEP 2016

„New Do(o)r Riga” ir starptautiska sociālo inovāciju platforma, lai attīstītu uzņēmumus ar sociālu ietekmi. Latvijā. Rīgā, bāzētā platforma piedāvā sociālā biznesa akseleratoru, kas ļauj cilvēkiem no dažādām valstīm attīstīt savas sākotnējās idejas ilgtspējīgos sociālos biznesos.

Programma ir veidota kā intensīvs kurss (crash course) uzņēmējdarbībā, īpaši akcentējot sociālo uzņēmējdarbību. Papildus tiek trenētas praktiskās iemaņas, piemēram, biznesa izveidē no idejas līdz reālai darbībai, prezentāciju izstrādē, investīciju piesaistē, mērķtiecīgā kontaktu loka veidošanā utt. Ikviens programmas dalībnieks iegūst mentoru un pedagogu pašu pārbaudītas zināšanas par sociālā biznesa tehnoloģijām, uzņēmuma veidošanu, vadīšanu un izaugsmi. Izlaiduma vakarā savu sociālā biznesa iniciatīvu varēsi prezentēt potenciālajiem investoriem! Biznesa akseleratora programmā apmācību veic starptautiski un vietēji atzīti eksperti ar zināšanām sociālo inovāciju jomā. Šī programma ir veidota, izmantojot instrumentus un zināšanas, kas ir balstītas uz izraēliešu un amerikāņu pieredzi sociālo jaunuzņēmumu jomā. Mūsu balsts un kodols pieredzējuši ārvalstu un vietējie uzņēmēji, līderi, radoši cilvēki un pedagogi no visas pasaules, kas brīvprātīgi iegulda savas idejas, laiku un enerģiju, lai palīdzētu piepildīt jauniesācēju sociālā biznesa idejas.

“New Do(o)r Riga” absolventu uzsāktie projekti aptver ļoti dažādas jomas, sākot ar jauniešu hosteļa izveidi līdz pat vecu ļaužu aprūpei. Tā ir sociālās uzņēmējdarbības būtība – meklēt inovatīvus veidus, kā paši iedzīvotāji var risināt sasāpējušas problēmas, iesaistot darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē jaunās māmiņas, studentus, seniorus. 

2016.gadā akselerators  NewDo(o)rRiga prezentē projektu  SEEEP (Social Entrepreneurship Exchange program) 2016, kura ietvaros, mēs piedāvasim saviem dalībniekiem iemaņas, kuras palīdzes viņiem, kā nodibināt jaunus, un attīstīt jau esošo un eksistējošo sociālo uzņēmējdarbību vai projektus. Ar zināšanām dalīsies pieredzējušie specialisti un sociālie uzņēmēji, un inovatori no Zviedrijas un Latvijas. Baltijas jūras reģions apmainīsies ar savu pieredzi ar Ukrainu, kura tagad atrodas būtiska ekonomiska, sociāla un politiska transformācijas procesā. Kā arī NewDo(o)rRiga, turpina sadarbību ar ekspertiem no Izraēlas, Vācijas, Lielbritānijas un no no citām valstīm.

Visos semināros ietilpst obligātās sesijas, kas ir kopīgas visiem dalībniekiem.  Obligātās sesijas ietver sekojošas tēmas – idejas redzējums un formulēšana, tirgus analīze – partneri un konkurenti, biznesa modeļa izveide, projekta plānošana un vadība, prototipa izstrāde un koriģēšana, budžetu veidošana un darbs ar tiem, projekta prezentācija, sadarbība tīklā, līdzekļu vākšana, sabiedriskās attiecības, mārketings u.c.

Papildus sesijas ietvers dažādas tēmas, kas saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību: pilsonisko sabiedrību un tās ietekme uz ekonomiku, Latvija kā tilts starp Austrumiem un Rietumiem, Tikun Olam – sociālā misija pasaules pilnveidošanai, uzņēmējdarbība globalizācijas laikmetā, profesionālās apvienības, mūsdienu mediju tehnoloģijas un daudz kas cits.

Akseleratora programma uz  2016. gadu: Trīs vienas dienas apmācības semināri par sociālo uzņēmējdarbību dalībniekiem Rīgā (16. oktorbrī, 30. oktobrī, 13. novembrī un 10.decembrī) . Četri vienas dienas apmācības semināri par sociālo uzņēmējdarbību dalībniekiem Kijevā (oktobris – novembris 2016 g.). Starptautisks divu dienu pieredzes apmaiņas forums, kurā piedalīsies Zviedrijas, Ukrainas un Latvijas sociālie uzņēmeji. Starptautiskā konference par sociālo uzņēmējdarbību un inovācijām Kijevā, kurā piedalīsies 2-3 labākie sociālās uzņēmējdarbības projekti  no Latvijas (2017. gada februārī)

Semināros notiks:

  1. Laboratorijas nodarbības – konsultācijas un individuālu darbu ar starptautiskiem un vietējiem mentoriem un biznesa konsultantiem
  2. Darba klasteri

Semināru starplaikā notiks darbs ar vietējiem mentoriem un ekspertiem.

Līdztekus nodarbībām programma New Door paredz šādus darba formātus:

  1. Klasteri – tās ir darba grupas, kas apvieno vai nu tos dalībniekus, kuru projekti ir vienā sfērā, vai arī tos, kuri meklē atbildes uz analogiem jautājumiem. Dalībnieki apvienojas grupās ar nelielu cilvēku skaitu un apspriež radušos jautājumus pēc sistēmas Hot Seat.

Hot Seat metodoloģija ir izstrādāta Hārvarda Biznesa skolā. Tā ļauj identificēt dalībniekiem radušās problēmas un piedāvāt to risinājumu.

Klasteros dalībnieki apmainās ar pieredzi un apspriež savas aktuālās problēmas vai tiekas ar attiecīgajiem speciālistiem. Piemēram, tiem, kas veidos tiešsaistes projektu, var būt nepieciešama jurista konsultācija, kurš specializējas intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

  1. Mājas darbi – praktiski uzdevumi, ko dalībnieki saņem pēc katras lekcijas (piemēram, nodrošināt klātbūtni tiešsaistē, uzrakstīt biznesa plānu utt.) un izpilda sava mentora vadībā.
  1. Konsultācijas ar mentoriem notiek aptuveni vienu reizi mēnesī (vai biežāk atkarībā no mentora iespējām) un nozīmē projekta stratēģijas analīzi un pieredzējušu speciālistu ļoti vērtīgās rekomendācijas biznesa sociālo projektu sfērā.

Starptautiskais Pieredzes Apmaiņas forums – šajā vakarā dalībnieki iepazīstina ar saviem projektiem un sevi biznesa aprindas, vietējo organizāciju pārstāvjus, potenciālos investorus. Tieši šajā laikā notiks nepieciešamā kontaktu veidošana starp prezentētājiem un pasākuma viesiem. (Foruma programma tiks pazīnota drīzumā)

 

Programmas grafiks:

Pieteikumu pieņemšanas noslēgums – 15. oktobrī

Intervijas – 23. oktobrī

1. seminārs – 30. oktobrī
2. seminārs – 13. novembrī
3. seminārs – 27. novembris
4. seminārs un Starptautiskais forums – 10-11 decembrī

Starptautiskais forums Kijevā – 2017. gada februārī (datumi tiks paziņoti)
Laiki un norises vieta tiks paziņoti vēlāk.