Prese par mums

Marija Povilaite: Dodiet sabiedrībai iespēju līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā

Pagājušais gads sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir bijis zīmīgs ar to, ka ir stājies spēkā un savu dzīvotspēju pierādījis Sociālās uzņēmējdarbības likums. Nedaudz ir arī palielinājusies sabiedrības izpratne par to, ka sociālā uzņēmējdarbība atšķiras no klasiskas uzņēmējdarbības, jo tai ir sociāls mērķis un tā risina sociālas problēmas. Taču kopumā jāsaka – sociālā uzņēmējdarbība Latvijā vēl ir savas attīstības sākumposmā.

Varētu pat izmantot šādu salīdzinājumu. Sociālā uzņēmējdarbība ir kā bērns, kurš sēž istabā, kas pilna pieaugušo, un mēs no viņa sagaidām tieši tādus pašus rezultātus kā no pieaugušā. Vai arī, vēl trakāk, lūdzam viņu neienākt. Diemžēl gadās arī tā.

Sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “New Door” kopīgajā projektā ar Zviedrijas un Ukrainas kolēģiem man šogad bija iespēja viesoties Zviedrijā un tikties ar sociālajiem uzņēmējiem. Šī valsts jau izsenis tiek uzskatīta par paraugu tam, kā nodrošināt atbalstu visiem, kuri vēlas darboties biznesā. Kā to dara zviedri? Ja izmantojam iepriekšminēto salīdzinājumu par telpu, kas pilna profesionāļu jeb “pieaugušo”, zviedri tur saaicina visus, arī jaunus cilvēkus, un saka – palīdzēsim un parādīsim, kas jādara, mēs tevi atbalstīsim, jo tas, ko tu dari, ir svarīgi.

https://www.delfi.lv/news/versijas/marija-povilaite-dodiet-sabiedribai-iespeju-lidzdarboties-socialo-problemu-risinasana.d?id=50723391&fbclid=IwAR39Z8ABvbTHvaxk3F767RLFQcIZKMmvCm87TPCQqT4a_XaIIBOrntOdi2o

Vairāk info

Sociālās uzņēmējdarbības akcelerators sagatavojis pretendentus sociālā uzņēmuma statusam

Sociālās uzņēmējdarbības akcelerators sagatavojis pretendentus sociālā uzņēmuma statusam

 

Starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības akceleratora ‘New Door’ izlaidums Ziemeļvalstu ministru padomes atbalsta projekta ietvaros šogad sakrīt ar vēsturisku brīdi – Latvijā no 2018. gada 1. aprīļa ir stājies spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Tas nozīmē, ka turpmāk uzņēmumiem, kas vēlas risināt sociāla rakstura problēmas un stājas akceleratorā, lai idejas attīstītu, būs iespēja pēc tā  absolvēšanas pretendēt uz īpaša statusa uzņēmumu un Labklājības ministrijas grantu idejas realizēšanai.

 

 

Sociālie uzņēmumi ir iespēja sociālu problēmu risināšanu uzticēt uzņēmējiem. Un cilvēkiem Latvijā rūp līdzcilvēku problēmas, tāpēc ikreiz, kad starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akcelerators ‘New Door’ izsludina pieteikšanos uz jaunu akcelerācijas programmu, tiek saņemti vairāki desmiti pieteikumu. 2017. gada rudenī ‘New Door’ programmai tika iesniegtas 70 idejas no visiem Latvijas reģioniem. 11 tika akceptētas un šo ideju autori vai uzņēmumu pārstāvji programmu absolvēja:

 • GAPS kids – veidos jauna koncepta pirmsskolas izglītības iestādi, nodrošinot alternatīvu izglītības programmu, dziedinošu un individuālu uzturu, kā arī dabai un cilvēkam draudzīgu saimniekošanu. Pašlaik idejas autores meklē telpas Ādažos, lai varētu uzsākt remontdarbus, iekārtošanu un sagaidīt pirmos mācīties gribētājus jau nākamajā mācību gadā.
 • AgirVision robotu skola – ļoti veiksmīgi organizē robotikas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem visā Latvijā, taču vēlas līdzīgas apmācības nodrošināt arī pamatskolas bērniem. Tāpēc nepieciešami finanšu resursi, lai iegādātos kvalitatīvus mācību materiālus un varētu uzsākt darbu.
 • ‘Renewed Look’ – vēlas izmantot nevienam nevajadzīgus priekšmetus un materiālus, lai tos pārstrādātu tālāk izmantojamos materiālos. Projekts pašlaik meklē sadarbības partnerus, kas palīdzētu ar zināšanām un finanšu resursiem.
 • Hospis cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām – medicīnas un sociālās aprūpes iestāde, kur tiktu nodrošināta paliatīva aprūpe, lai uzlabotu dzīves kvalitāti tiem, kas sirgst ar onkoloģiskajām saslimšanām pēdējā stadijā. Pašlaik projekts meklē finansējumu.
 • Kulinārijas klubs – kulinārijas nodarbības, ko vadītu pensionāres ar dzīves pieredzi ēst gatavošanā. Pašlaik tiek formulētas projekta aprises.
 • ‘Fighter Factory’ – sporta zāle, kas no maksājošajiem klientiem iegūto peļņu investē bērnu nama bērnu un internātu bērnu fiziskās sagatavotības uzlabošanā, tādējādi nodrošinot arī sporta kluba izmantošanu laikā, kad tas nav apmeklēts. Šobrīd tiek meklētas jaunas telpas un gatavots pieteikums grantam, lai iegūtu papildus finansējumu aprīkojuma iegādei.
 • ‘Fast Track IT’ – mērķis ir radīt aplikāciju, kas palīdzētu ikvienam orientēties lielās telpās. Tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem būtu iespēja atrast tieši viņiem piemērotāko ceļu no viena punkta līdz otram. Šobrīd tiek meklēts palīgs tehniskā risinājuma izstrādei;
 • ‘Ramala’ radoša maizes laboratorija – projekta mērķis ir papildināt Ventspilī strādājoša krīzes centra pakalpojumu klāstu ar vēl vienu pakalpojumu – maizes cepšanu. Tās tapšanas process ir maizes terapija, kas ir alternatīva metode darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem un pieaugušajiem. Pašlaik tiek gatavots pieteikums granta saņemšanai.
 • Biedrība “Pasaule visiem” – veidos sociālo uzņēmumu, kura ideja ir izveidot starpniecības platformu ‘Darbs ikvienam’. Tajā būs aicināti iesaistīties gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Īpašs uzsvars būs uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot tiem darbu. ‘New Door’ akcelerācijas programma projektam ir palīdzējusi pielāgot ideju, lai tagad ķertos pie aktīvas tās realizēšanas.
 • Centrs ‘Marta’ – plāno uzsākt apmācības un profesionālas pilnveides programmas speciālistiem, kas savā profesionālajā darbībā saskaras ar vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību.
 • ‘Drošais plecs’ – sociālā atbalsta pakalpojumu sniegšana Cēsīs un tuvākajā apkārtnē. Tie ietver gan asistenta pakalpojumus veciem cilvēkiem, kas palikuši vieni, gan darbavietu radīšanu cilvēkiem, kas ir pirmspensijas vecumā un kam grūti ir atrast darbu.

 

“Jāatzīmē, ka šogad aptuveni puse akceleratora dalībnieku ir nevis jaunas, bet jau strādājošas sabiedriskās organizācijas, kas akcelerācijas programas ietvaros attīstīja jaunus savas darbības virzienus vai projektus. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka mums uzticas. Mēs lepojamies ar visiem mūsu absolventiem un esam pagodināti, ka varējām viņiem palīdzēt paātrināt attīstību ceļā uz sociālu biznesu. Kas attiecas uz sociālā uzņēmuma likuma, tas ir pozitīvs solis un ir stimulējis daudzas nevalstiskās organizācijas apsvērt sociālo uzņēmējdarbību kā pastāvīga atbalsta modeli, kas noderētu sabiedriskās darbības atbalstam,” saka akceleratora ‘New Door’ valdes locekle Marija Povilaite.

 

Daļa absolventu noteikti pieteiksies sociālā uzņēmuma statusam, kas tagad paredz īpašus atbalsta instrumentus. Piemēram, sociālais uzņēmums var neietvert likumā noteiktos izdevumus ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē. Tas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Sociālais uzņēmums var saņemt mantu bezatlīdzības lietošanā un arī piesaistīt brīvprātīgos darbu veikšanai. Taču sociālais uzņēmums peļņu nedrīkst sadalīt dividendēs un tam ir arī daži citi ierobežojumi, kas atrunāti Sociālā uzņēmuma likumā. Kopumā likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

 

Par ‘New Door’ akceleratoru
Biedrība ‘New Door’ ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akcelerators, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada. Mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālā biznesa inovatorus. ‘New Door’ akcelerācijas programma palīdz  jauuzņēmumumiem pārvērst savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, nodrošinot tiem nepieciešamās zināšanas, vietējo un ārzemju mentoru atbalstu un iespējas konsultēties ar labākiem attiecīgās jomas ekspertiem.

 

Kontaktinformācija:

Diāna Lapkis, akceleratora ‘New Door’ vadītāja, +371 28311737, diana.lapkis@newdoor.lv, www.newdoor.lv

 

Ieva Treija, aģentūra ‘Marketingfans’, +371 29408885, ieva@marketingfans.lv, www.marketingfans.lv

Vairāk info

New Door akcelerēs sociālo problēmu risinošas biznesa idejas

Starptautiskā sociālā uzņēmējdarbības akceleratora «New Door» programmas jaunajā iesaukumā apstiprinātas 11 spējīgas idejas, kas risinās sabiedrībā aktuālas sociālās problēmas, informē «New DoorRiga» programmas direktore Diāna Lapkis.

Šī gada akceleratorā izvēlētās sociālās idejas ir ļoti daudzveidīgas – bērnudārza izveide, kurā bērniem būs pieejams dziedinošs uzturs pēc GAPS vadlīnijām (GAPS – gremošanas sistēmas un psihisko traucējumu sindroms); virtuves meistarklases ar senioru iesaisti to vadīšanā; robotikas (STEM) nodarbības, kas veicina skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm; sociālo pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušām personām un cilvēku tirdzniecības upuriem, apmācību programma nelabvēlīgas vides nonākušiem jauniešiem vecumā no 16 – 25 gadiem, kuras pamatā ir neformālās izglītības metodoloģija; profesionāla asistenta pakalpojumi senioriem; sociālie, sociālpsiholoģiskie un juridiskie pakalpojumi krīzē nonākušajiem, kā arī integrācijas centra izveide jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Vairāk info

‘New Door’ akcelerēs biznesa idejas, kas risinās sociālās problēmas Latvijā

Neatrisinātas sociālās problēmas ikdienā skar tūkstošiem iedzīvotāju. Gatavību tās risināt Latvijā pastāvīgi pauž liels daudzums interesentu, kas jau ceturto gadu pēc kārtas piesakās uz starptautiskā sociālā uzņēmējdarbības akceleratora ‘New Door’ programmu. Jaunajā iesaukumā apstiprinātas 11 spējīgas idejas, kas risinās sabiedrībā aktuālas sociālās problēmas.

“Projekta ‘Renewed look’ idejas pamatā ir otrās elpas piešķiršana jau sen aizmirstām lietām. Tas palīdzēs nodarbināt sociālā riska grupas auditoriju – vientuļās māmiņas, jauniešus no bērnu namiem, cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem u.c. Ļoti priecājos par cilvēku interesi un vēlmi darboties arī Latvijas reģionos. Dalība akceleratorā būs ļoti vērtīga pieredze, kas palīdzēs sagatavot biznesa projektu, attīstīs radošu pieeju un iegūt jaunus kontaktus,” saka Oļesja Sobolevska, ‘Renewed look’ projekta vadītāja, pamatojot to, kāpēc pieteikusies.

Vairāk info

‘NEW DOOR’ AKCELERATORS SAGATAVOS UZŅĒMUMUS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS GRANTU PROGRAMMAI

Starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akcelerators ‘New Door’ sadarbībā ar ‘Ziemeļvalstu Ministru padomi’ jau trešo gadu palīdz jaunuzņēmumiem sociālās iniciatīvas pārvērst ilgstošā biznesā. Arī šogad pretendenti vēl var paspēt pieteikties programmas pirmajai atlases kārtai līdz 2017.gada 1. oktobrim. Dalība akceleratorā sagatavo uzņēmumus Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta projektam, palīdzot iegūt finansējumu līdz pat 200 000 eiro no finanšu institūcijas ALTUM.

‘New Door’ akceleratora programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sociālās iniciatīvas realizētu spēcīgos un ilgtspējīgos biznesa projektos. Programmas absolvēšana pieredzējušu ekspertu uzraudzībā sagatavos jaunos uzņēmējus iespējai pretendēt uz atbalsta finansējumu Labklājības ministrijas projekta ‘Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai’ ietvaros. “Valsts novērtē un arī nākotnē grib atbalstīt sociālos uzņēmumus un to ieguldījumu sabiedrības labklājībā. Vēlamies dot pretī dažādu grantu shēmu un citu likumā iekļautu finanšu instrumentu atbalstu jaunu biznesa ideju īstenošanai,” saka Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors.

Akceleratora mērķi un sociālās uzņēmējdarbības aktualitāti akcentē arī Ziemeļvalstu Ministru padomes padomniece sociālajos jautājumos Daina Mežecka: “Šobrīd sociālā uzņēmējdarbība Latvijā piedzīvo strauju izaugsmi. Mēs sekojam līdzi jomām, kas būtu noderīgas pieredzes apmaiņai arī Ziemeļvalstīs, un sociālā uzņēmējdarbība ir viena no tām. Esam priecīgi, ka Ziemeļvalstu Ministru padomes mazo grantu programmas ietvaros šoreiz atbalstu varam sniegt ‘New Door’ akceleratora programmai. Tas, ka akcelerators piedāvā apmācības sociālā biznesa ideju lolotājiem, ir ļoti vērtīgi un palīdzēs atvieglot akūtas sociālās vajadzības.”

Saistītās ziņas:
Sociālās uzņēmējdarbības akselerators ‘New Do(o)r Riga’ aicina jaunus projektus ‘Altum’ sāks līgumu slēgšanu ar akcelerācijas fondu pārvaldniekiem
2017. gada akceleratora programma sāksies novembrī un ilgs piecus mēnešus līdz 2018. gada martam. Iesniegtās idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. 30 veiksmīgākie tiks uzaicināti uz otro atlases kārtu – ātrajām intervijām jeb speed interviews, kur 2 – 3 minūšu laikā dažādu jomu eksperti jāpārliecina par sava projekta unikalitāti un atbilstību programmas mērķim. Akceleratora programmā tiks uzņemti 12 projekti, kas cītīgi strādās pie savas biznesa idejas realizēšanas – saņems mājas darbus, tiksies ar nozares ekspertiem un mentoriem, kā arī iegūs regulāru atgriezenisko saiti.

Pirmajai atlases kārtai pretendenti aicināti iesniegt idejas līdz 2017. gada 1. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://newdoor.lv/lv/registration. Iesniegtās idejas varēs prezentēt gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, turklāt akseleratora programmai var pieteikties ikviens interesents, kurš sasniedzis 21 gada vecumu.

Biedrība ‘New Door’ ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akscelerators, kas Latvijā aktīvi darbojas no 2013. gada. Tās mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot tos, kuriem ir sociālas idejas un viņi tās vēlas pārvērst biznesā. Biedrība palīdz īstenot idejas, nodrošinot nepieciešamās zināšanas sadarbībā ar vietējiem un ārzemju ekspertiem, kā arī izglīto un konsultē uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā. Tāpat ‘New Door’ rīko sociālās uzņēmējdarbības forumus un pieredzes apmaiņas programmas. Trīs gadu laikā akceleratoru absolvējuši 50 dalībnieki, kuri šobrīd veiksmīgi turpina attīstīt biznesu gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Vairāk info

Atvērta pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības akseleratorā

Starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akselerators New Door Riga sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi izsludinājis pietiekšanos jaunās sezonas programmai

Pieteikties iespējams līdz 1. oktobrim. 2017. gada akselerācijas programma sāksies novembrī un ilgs piecus mēnešus – līdz 2018. gada martam. Iesniegtās jaunuzņēmumu idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. 30 veiksmīgākie ideju iesniedzēji tiks uzaicināti uz otro atlases kārtu – ātrajām intervijām, kur divu līdz trīs minūšu laikā dažādu jomu eksperti jāpārliecina par sava projekta unikalitāti un atbilstību programmas mērķim. Akseleratora programmā tiks uzņemti 12 projekti.

Vairāk info

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS AKSELERATORS ‘NEW DO(O)R RIGA’ AICINA JAUNUS PROJEKTUS

Starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akselerators ‘New Do(o)r Riga’ sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi aicina sociālā biznesa ideju autorus pieteikties akseleratora jaunās sezonas programmai. 

Šī ir iespēja jaunuzņēmumiem sociālās iniciatīvas pārvērst biznesā – iegūt vērtīgu pieredzi, konsultēties ar zinošiem nozares ekspertiem un ārzemju mentoriem. Pretendenti aicināti pieteikties programmas pirmajai atlases kārtai līdz 2017. gada 1. oktobrim.

 

Vairāk info

Piesakies sociālās uzņēmējdarbības akseleratora ‘New Door Riga’ jaunās sezonas programmai

Starptautiskais sociālās uzņēmējdarbības akselerators ‘New Door Riga’ sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi aicina sociālā biznesa ideju autorus pieteikties akseleratora jaunās sezonas programmai. Tā ir iespēja jaunuzņēmumiem sociālās iniciatīvas pārvērst biznesā – iegūt vērtīgu pieredzi, konsultēties ar zinošiem nozares ekspertiem un ārzemju mentoriem. Pretendenti aicināti pieteikties programmas pirmajai atlases kārtai līdz 2017.gada 1. oktobrim.

Biedrība ‘New Door Riga’ ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akselerators, kas Latvijā aktīvi darbojas no 2013. gada. Tās mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot tos, kuriem ir sociālas idejas un viņi tās vēlas pārvērst biznesā. Biedrība palīdz īstenot idejas, nodrošinot nepieciešamās zināšanas sadarbībā ar vietējiem un ārzemju ekspertiem, kā arī izglīto un konsultē uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā. Tāpat ‘New Door Riga’ rīko sociālās uzņēmējdarbības forumus un pieredzes apmaiņas programmas. Trīs gadu laikā akseleratoru absolvējuši 50 dalībnieki, kuri šobrīd veiksmīgi turpina attīstīt biznesu gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 1. gada akseleratora programma sāksies novembrī un ilgs piecus mēnešus līdz 2018. gada martam. Iesniegtās jaunuzņēmumu idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. 30 veiksmīgākie ideju iesniedzēji tiks uzaicināti uz otro atlases kārtu – ātrajām intervijām jeb speed interviews, kur 2 – 3 minūšu laikā dažādu jomu eksperti jāpārliecina par sava projekta unikalitāti un atbilstību programmas mērķim. Akseleratora programmā tiks uzņemti 12 projekti, kas cītīgi strādās pie savas biznesa idejas realizēšanas – saņems mājas darbus, tiksies ar nozares ekspertiem un mentoriem, kā arī iegūs regulāru atgriezenisko saiti.

Pirmajai atlases kārtai pretendenti aicināti iesniegt idejas līdz 2017. gada 1. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://newdoor.lv/lv/registration. Iesniegtās idejas varēs prezentēt gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, turklāt akseleratora programmai var pieteikties ikviens interesents, kurš sasniedzis 21 gada vecumu.

 1. septembrī plkst. 18.00 programmas organizatori un tās galvenais sadarbības partneris Ziemeļvalstu Ministru padome interesentus aicina uz atvērto durvju dienu Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā telpās, Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārā), Rīgā. Tās laikā būs iespēja iegūt plašāku informāciju par akseleratora programmu, mērķiem un iespējām.Tāpat ikviens varēs uzdot jautājumus akseleratora absolventiem, kuri stāstīs par savu pieredzi attiecībā uz programmas laikā sasniegto un darbu pēc tam.

 

 1. gada programmas absolvente un projekta ‘Humusa komanda’ idejas autore Ieva Raubiško: “Programma ieviesa pārmaiņas manā darba dzīvē. Tā kā man nebija iepriekšējas pieredzes un pietiekamu zināšanu uzņēmējdarbības jomā, akseleratora programma bija lieliska iespēja apzināt veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatnosacījumus un izprast, kā sociālā uzņēmējdarbība atšķiras no parastas uzņēmējdarbības. Pēc programmas absolvēšanas nodibināju uzņēmumu ar mērķi gatavot ēdienu, kas raksturīgs Tuvo Austrumu virtuvei. Uzņēmumā iesaistīju cilvēkus, kuri Latvijā nonākuši bēgļu statusā. Pašlaik ‘Humusa komandā’ strādā jaunatnācēji no Irākas un Kurdistānas. Izaugsmes ceļš nav viegls, tomēr esam apņēmības pilni turpināt.”

 

Bērnu valodas intelektuālo spēju attīstības platformas ‘Mācos Mācīties’ īpašniece Baiba Blomniece-Jurjāne: “Akseleratora programmai pieteicos, jo bija nepieciešams atbalsts sociālās idejas realizēšanai. Pieredzes apmaiņa ar reāli strādājošiem uzņēmējiem lekcijās, konferencēs un tīklošanās pasākumos, tika izveidots labs pamats idejas izstrādāšanai. Šobrīd mērķtiecīgi virzos uz savas idejas realizēšanu un pilnveidošanu. Esmu iestājusies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatorā, lai turpinātu darbu pie intelekta veicinošu iekārtu un spēļu gan ražošanas, gan tirdzniecības, ko plānots uzsākt 2018. gadā. Kopā ar kolēģi vadām izglītojošu semināru ciklus speciālistiem un pedagogiem, kur demonstrējam manis izveidoto līdzsvara platformu ietekmi uz mācību procesu.”

Kontakpersona:

Diāna Lapkis

‘New Door Riga’ programmas direktore

diana.lapkis@newdoor.lv

+371 28311737

www.newdoor.lv

https://www.facebook.com/NewdoorRiga

Vairāk info

ZINĀMI ‘START TEL AVIV 2017’ KONKURSA FINĀLISTI

Tuvojas konkursa ‘START TEL AVIV 2017’ fināls, kas notiks 5. jūlijā koprades telpā ‘Teikums’. Konkursa žūrija no liela pieteikumu skaita ir izvēlējusies sešus jaunuzņēmumus, kas cīnīsies par galveno balvu – ceļojumu uz Izraēlu un iespēju piedalīties DLD Telavivas Inovāciju festivālā.

Jūnijā ikvienam Latvijas sociālās vai pilsētas attīstības tehnoloģijas jaunuzņēmumam, kas vērsts uz globālo tirgu, bija iespēja pieteikties dalībai ‘START TEL AVIV 2017’ konkursā. Profesionāla jaunuzņēmumu un sociālās uzņēmējdarbības ekspertu žūrija pēc rūpīgas dalībnieku atlases noteikusi sešus veiksmīgos konkursa finālistus – Urban.works, Animals Life NET, Tactile Eyesight, Alina, s’COOL un Driways. Uzvarētājs balvā saņems ceļojumu uz Izraēlu un piedalīsies DLD Telavivas Inovāciju festivālā, kas notiks no 3. līdz 7. septembrim.

Vairāk info

Kā padarīt savu iesācējuzņēmumu pievilcīgu biznesa eņģeļiem?

Esi nolēmis kļūt par uzņēmēju? Tev ir inovatīva ideja un tu uzskati, ka tavam biznesa projektam ir liels izaugsmes potenciāls. Atlikusi tikai viena lieta – atrast nepieciešamo finansējumu, lai bizness sāktu darboties, taču kur ņemt tik ļoti nepieciešamo naudu?

Vairāk info