Par mums

...

Biedrība New Door ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akselerators, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada dedzīgu profesionāļu komandas vadībā. Mūsu mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālā biznesa novatorus.

New Door:

 • Palīdz  jaun-uzņēmumumiem pārvērst savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, sniedzot tiem nepieciešamās zināšanas, vietējo un ārzemju mentoru atbalstu un iespējas konsultēties ar labākiem attiecīgās jomas ekspertiem.
 • Izglīto un konsultē uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā.
 • Riko sociālās uzņēmējdarbības forumus un pieredzes apmaiņas programmas.

Mūsu absolventi risina šādas sabiedrībai aktuālas problēmas::

 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība;
 • Bērnu centru un privāto mācību iestāžu bērniem ar īpašām vajadzībām attīstība;
 • Atbalsts bērniem, kuri cieš no AST (autisma spektra traucējumi), un viņu ģimenēm;
 • Neredzīgu cilvēku sociālā integrācija;
 • Gados vecu cilvēku nodarbinātība;
 • Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā;
 • Bērnu ar mācību traucējumiem attīstība;
 • Bēgļu sociālā integrācija;
 • Plašāka informācija par mūsu absolventiem pieejama šeit.

Mēs ticam, ka panākumus mēra ne tikai pēc nopelnītās naudas summas, bet arī pēc veiktajām pārmaiņām mūsu sabiedrībā, kas ietekmē ikvienu no mums.