Starptautiska Sociālās Uzņēmējdarbības Attīstības Programma

New Do(o)r Riga pārvērš Jūsu idejas par realitāti

PAŠATMAKSĀŠANĀS UN FINANSIĀLĀ STABILITĀTE

Sociālā uzņēmuma spēja risināt sociālās problēmas tik ilgi, kamēr tas nepieciešams, un uz pamatdarbībā gūto ienākumu rēķina

UZŅĒMĒJAM RAKSTURĪGA PIEEJA

Sociālā uzņēmēja spēja redzēt tirgus kritumus, atrast izdevības, uzkrāt resursus, izstrādāt jaunus risinājumus, kas rada ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā

DARBĪBAS MĒROGA PALIELINĀŠANA UN „TIRAŽĒŠANAS SPĒJA”

Sociālā uzņēmuma darbības mēroga palielināšana (mērogošana nacionālajā un starptautiskajā līmenī) un pieredzes (biznesa modeļa) izplatīšana ar mērķi paaugstināt

SOCIĀLĀ MIJIEDARBĪBA

Mērķtiecīga virzība uz esošo sociālo problēmu atrisināšanu/ mazināšanu, stabili, pozitīvi, izmērāmi sociālie rezultāti

INOVATĪVĀ SPĒJA

Jaunu, unikālu pieeju izmantošana, kas ļauj palielināt sociālo iedarbību

Ziņa