Press about us

Обучение: можно ли творить добро и зарабатывать?

Ломая стереотипы о кратковременном характере благотворительных проектов, уже второй год акселератор социального бизнеса “New Do(o)r Riga” объявляет приём заявлений на программу обучения социальных предпринимателей, рассказала программный директор проекта “New Do(o)r Riga” Диана Лапкис.

Read more

Значение ментора для успешного социального предпринимательства в Латвии

Хотя программы, предлагающие поддержку менторов для открытия бизнеса, доступны в Латвии уже около десяти лет, начинающие предприниматели, по мнению экспертов, часто стесняются обращаться к местным специалистам за помощью.

Read more

Latvijā uzsāk plašāku sociālā biznesa attīstības apguvi

Ar desmit inovatīvu sociālā biznesa ideju prezentāciju Latvijas veiksmīgākajiem uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem ir likts pamatakmens turpmākās šīs jomas izaugsmei, uzskata sociālās uzņēmējdarbības atbalsta projekta «New Do(o)r Riga» direktore Diāna Lapkis.

Read more